Zon op
07:03
Zon onder
20:18
Nachtmodus

Hoe is de jacht in Tsjechië geregeld?

Nederlandse jagers die in Tsjechië willen gaan jagen, dienen rekening te houden met de volgende formaliteiten en documenten.

Documenten

Om in Tsjechië te kunnen jagen, dient men in het land van herkomst over een jachtakte te beschikken. Vanaf 2014 is in Tsjechië een apostille vereist, waarmee de echtheid van de Nederlandse jachtakte wordt erkend.

U dient hiervoor eerst de jachtakte te laten legaliseren door Buitenlandse Zaken (afdeling legalisaties) te Den Haag omdat de handtekening van de ambtenaar van de Korpscheftaken van politie bij Buitenlandse Zaken is gedeponeerd. Vervolgens kan men een apostille halen bij iedere rechtbank. In de onderstaande link kunt u de contactgegevens van Buitenlandse zaken vinden.

https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactgids/ministerie-van-buitenlandse-zaken-consulair-diensten-centrum

Bron: de Rechtspraak

De kosten voor een apostille bij de rechtbank ligt vast en bedroeg in 2014 € 20,-

Aan de grens dient men te overleggen:

  1. De door de gastheer aangevraagde Tsjechische akte voor buitenlanders en een door de Tsjechische overheid gelegaliseerde jachtuitnodiging
  2. Een Europese vuurwapenpas (EVP)

(Zie ook de website van Tsjechische ambassade www.mzv.cz/hague onder de engelse verzie bij visa en consulair information – general information – permit to bring weapons).

Import/Export

Buitenlandse jagers hebben het recht om hun jachttrofeeën uit Tsjechië mee te nemen. Een certificaat dat wordt uitgegeven door de gebruiker van het jachtgebied (jachthouder), dient de herkomst van de trofee aan te geven.

Europese vuurwapenpas noodzakelijk

Tsjechië behoort, net als Nederland tot de Europese Unie. Dat houdt o.a. in dat wanneer jagers met hun wapen naar dit land reizen, zij in het bezit dienen te zijn van een Europese vuurwapenpas (EVP). Dit EVP dient aangevraagd te worden bij de politie afdeling Korpscheftaken die ook de jachtakte verstrekt en dient daar ook jaarlijks te worden verlengd. Het EVP toont aan dat u het wapen legaal bezit en is het vervoersbewijs van de wapens voor de landen van de EU. Het opstellen van een EVP is handwerk. Controleer daarom nadrukkelijk of de juiste wapens op de juiste wijze zijn opgenomen. Het voorkomt grote problemen bij grenscontrole! Het zou niet de eerste keer zijn dat een jager aan de grens wordt teruggestuurd om dat het wapen niet of onjuist is vermeld.

Nadere informatie is ook te verkrijgen bij:

De Tsjechische jagersvereniging: Union Tchéco-Morave des Chasseurs, Jungmannova 25, CZ-115 25 Praha 1 Tel.: (+) 420 2 24 94 84 56, fax (+) 420 2 24 94 84 59, E-mail: mila.fabelova@cmmj.cz website: www.cmmj.cz

Of via ambassade: Ambassade van Tsjechië/Embassy of Czech Republic in The Netherlands, Paleisstraat 4 2514 JA Den Haag tel.: 070 – 313 00 31

Versie 08 – 2016


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.