Zon op
05:25
Zon onder
21:49
Nachtmodus

Hoe kan ik als jachtcursist of junior jager deelnemen aan het mentorschapsproject van de Jagersvereniging?

Meld je aan bij de WBE in het gebied waar je gaat jagen of bij jouw plaatselijke WBE. Informeer bij deze WBE of daar een mentorschapsproject loopt. Laat hen weten dat je graag geholpen wilt worden bij het netwerken in de jagerswereld. Bied bij deze WBE aan te willen helpen bij schoonmaakdagen, faunatellingen enz.

Mentorschap


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.