05:23
21:58
Nachtmodus

Ben ik aansprakelijk voor de schade van bijvoorbeeld grauwe gans en wild zwijn als deze soorten op de wildlijst komen?

Nee, als je in Nederland voldoende je best doet om schade te voorkomen, bijvoorbeeld door twee keer per week ganzen te bejagen, dan kan je niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade die ondanks je inspanningen nog wordt veroorzaakt.

Toelichting
Bij vragen over aansprakelijkheid voor jagers wordt vaak ten onrechte Duitsland als voorbeeld aangehaald. De Nederlandse wet is op dit punt anders dan de Duitse. In Nederland heeft de jager een inspanningsverplichting, in Duitsland een resultaatsverplichting.

De Federatie Particulier Grondbezit, LTO Nederland en de Jagersvereniging vinden dat boeren een vergoeding moeten kunnen krijgen voor schade die wordt veroorzaakt door soorten op de uitgebreide wildlijst. De overheid is door de beperkende regelgeving van de afgelopen 20 jaar medeverantwoordelijk voor het oplopen van de schadelast. Daarom moet ze ook meebetalen wanneer er ondanks de inspanningen van boer en jager nog schade ontstaat. Vroeger hadden we daarvoor het Jachtfonds. De Jagersvereniging, LTO Nederland en de Federatie Particulier Grondbezit hebben in een gezamenlijke position paper opgeschreven hoe een nieuw, modern jachtfonds in de praktijk vorm moet krijgen.


Is uw vraag voldoende beantwoord? U kunt het bureau van de Jagersvereniging altijd bellen of mailen voor meer informatie.

De Jagersvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de gepresenteerde informatie.


Gerelateerde items