Zon op
06:17
Zon onder
21:11
Nachtmodus
Foto: Aartjan Renders

Vossenonderzoek Jagersvereniging ontvangt financiele bijdrage uit fonds SBNL

Amersfoort – Vandaag overhandigde Frederik Nijpjes namens Stichting Beheer Natuur en Landelijk Gebied (SBNL) een financiële bijdrage aan de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging voor het onderzoek naar infectieziekten onder vossen. Het onderzoek is één van de twee projecten die dit jaar een bijdrage ontvangen uit het Nora Croin Michielsen Fonds, dat SBNL beheert.

Sinds 2016 beheert SBNL de nalatenschap van Nora Croin Michielsen. Croin Michielsen bepaalde dat SBNL de nalatenschap aan moet wenden voor wetenschappelijk onderzoek in en beheer van natuurterreinen. Het vossenonderzoek dat dr. Sjeng Lumeij coördineert, beantwoordt aan deze criteria. Vandaag ontving Lumeij uit handen van de voorzitter van SBNL, Frederik Nijpjes, een bedrag van € 23.791. Lumeij is vanuit de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht gedetacheerd bij de Jagersvereniging.

Over het onderzoek 
Het vossenonderzoek dient een aantal doelen. In eerste instantie worden twee verschillende methoden voor het verzamelen van bloedmonsters met elkaar vergeleken. Daarnaast wordt het materiaal gebruikt om te onderzoeken of op basis van antistoffen in het bloed van vossen een indruk kan worden verkregen van de aanwezigheid van infectieziekten in onze leefomgeving. Meer informatie vindt u in dit bericht.

Andere projecten
Niet alleen de Jagersvereniging ontving een financiële bijdrage uit het Nora Croin Michielsen Fonds. Ook de Agrarische Natuurvereniging Water, Land & Dijken kreeg een donatie. Zij doet onderzoek naar het effect van diverse beheerpakketten op de insectenrijkdom in het boerenland.

Vandaag vond ook de feestelijke overhandiging van de donaties uit het andere fonds van SBNL, het Van Hemert tot Dingshof-Coldeweij Fonds. Hieruit werden donaties toegekend aan:

  • Landgoed Egheria-ten Cate voor het onderhoud van kleine landschapselementen
  • Stichting tot Ondersteuning Bijenvereniging, afdeling Heino waardoor dorpsbewoners in de boomgaard in het dorp zelf bijen kunnen houden
  • Nederlandse Kastelenstichting voor de organisatie van de ‘Dag van het Kasteel’
  • Stichting Landschapsbeheer Gelderland voor het project ‘Paradijs voor de patrijs’, dat zij onder meer samen met twee Gelderse WBE’s opzetten

Meer informatie over dit fonds vindt u op de website van SBNL.

Over SBNL
SBNL maakt zich sterk voor natuur, landschap en erfgoed dat door particulieren en agrariërs wordt beheerd, waarbij het ‘wise-use’ principe een belangrijke leidraad vormt. De stichting biedt financiële ondersteuning, zorgt voor promotie en stimuleert onderzoek. SBNL is een particuliere stichting die wordt gesteund door donateurs en vrijwilligers.

  • Delen:


Gerelateerd nieuws