Zon op
06:17
Zon onder
21:11
Nachtmodus

Vossenlintworm nu ook in Flevoland vastgesteld

Al langer is bekend dat de vossenlintworm (Echinococcus multilocularis) vanuit Midden-Europa oprukt. Onderzoek door het RIVM aan het begin van deze eeuw liet zien dat deze parasiet in Oost-Groningen en Zuid-Limburg voorkwam bij respectievelijk 10% en 13% van de onderzochte vossen. Uit herhaling van dit onderzoek in Limburg (2012-2013) bleek dat de besmettingsgraad was toegenomen tot 59%.

De vossenlintworm is een van de meest ernstige parasitaire infecties van de mens. In Nederland is al drie maal een infecties bij mensen vastgesteld, die vermoedelijk in ons land zijn opgelopen.

Uit de cijfers van het RIVM kan worden geconcludeerd dat er sprake is van een sterke toename van het aantal besmette dieren en dat het zeer aannemelijk is dat de parasiet zich inmiddels ook naar andere provincies heeft verspreid. Dit is vooralsnog niet systematisch onderzocht. Onlangs werd echter door RIVM bij een dode wasbeerhond uit Flevoland een besmetting met de vossenlintworm vastgesteld. Op grond hiervan moet er vanuit worden gegaan dat de vossenlintworm zich niet beperkt tot Limburg en Groningen en dat jagers er in heel Nederland verstandig aan doen om bij het hanteren van vossen de nodige voorzichtigheid in acht te nemen. Draag altijd plastic handschoenen als u een vos hanteert en leg geen vossen bij ander wild dat voor consumptie is bedoeld.

De periode tussen een besmetting en het optreden van ziekteverschijnselen duurt bij de mens erg lang: deze incubatietijd is 5-15 jaar. Het is een zeer ernstige ziekte met een grote kans op sterfte. Uit Zwitsers onderzoek is gebleken dat de kans op besmetting van de mens duidelijk is gerelateerd aan het aantal vossen dat in het wild leeft. Wat de betekenis is van het toenemend aantal vossen in stedelijke gebieden in relatie tot het risico op de vossenlintwormziekte bij de mens verdient nader onderzoek. Ook is het van belang om in andere provincies onderzoek te doen naar het voorkomen van de vossenlintworm bij vossen.

  • Delen: