Zon op
06:12
Zon onder
21:17
Nachtmodus

Vossenjacht is nodig – Algemeen Dagblad

‘Eigenlijk is het een drama dat we de vos achter z’n broek moeten zitten’, zegt Jan Roodhart, natuurbeheerder voor Natuurmonumenten uit Eemnes. ‘De vos heeft heel Nederland veroverd en om schaarse goede weidevogelgebieden relatief veilig te houden, zijn deze acties noodzakelijk.’ Afgelopen weekend hield de natuurorganisatie een vossendrijfjacht. Daarbij deed ze een beroep op de inzet van de lokale jagersvereniging, WBE De Eem.

Op verschillende plekken in ons land werken natuurorganisaties met jagers samen bij het bejagen van vossen ten gunste van weidevogels. Dat dit geen overbodige acties zijn, blijkt uit het recent verschenen bericht van de Jagersvereniging over weidevogels. In dit persbericht stelt de Jagersvereniging dat de grutto in 2024 uit ons land verdwenen is als het effect van predatoren wordt genegeerd.

Op dit moment zijn predatoren de belangrijkste oorzaak van het verlies van weidevogelnesten. De Jagersvereniging pleit dan ook voor een meersporenbeleid waarbij er enerzijds wordt ingezet op de langetermijndoelstelling om aanpassingen in het landschap te realiseren en anderzijds predatorenbeheer in te zetten. Elk nest en elk kuiken dat groot komt, telt mee, blijkt uit onderzoek van Altenburg & Wymenga [i].

[i] Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek, 2011

Verder lezen in het Algemeen Dagblad

AD.nl
  • Delen:


Gerelateerd nieuws