Zon op
06:10
Zon onder
21:18
Nachtmodus

Voorzitter Daan van Doorn spreekt in bij deskundigenoverleg Eerste Kamer wetsvoorstel nieuwe Natuurwet

Maandagavond 26 oktober vond in de Eerste Kamer in Den Haag een deskundigenoverleg plaats over de nieuwe Natuurwet. Daarbij gaven 13 deskundigen van diverse organisaties hun visie op de wet. Dit overleg is de volgende stap in de totstandkoming van de nieuwe Natuurwet. Op 1 juli jl. stemde de Tweede Kamer over het wetsvoorstel. Namens de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging voerde voorzitter Daan van Doorn het woord.

Van Doorn opende met het statement dat de jacht de basis is voor het beschermen, beheren en benutten van de dieren in de Nederlandse natuur. Van Doorn benadrukte het belang van de weidelijke jacht: het zorgvuldig en respectvol jagen om te oogsten van wild, zonder dat het de duurzame staat van instandhouding van de bejaagde soort aantast. Van Doorn benadrukte tevens dat benuttingsjacht de morele en juridische basis vormt, waarop de jager zijn jachtveld pacht.

Van Doorn opende met het statement dat de jacht de basis is voor het beschermen, beheren en benutten van de dieren in de Nederlandse natuur.

Voorzitter Jagersvereniging Daan van Doorn:  ‘Jacht de basis is voor het beschermen, beheren en benutten van de dieren in de Nederlandse natuur.’

Tijdens de bijeenkomst sprak ook de vertegenwoordiger van de 12 provincies, verenigd in het Interprovinciaal Overleg (IPO), de heer Jan Jacob van Dijk. Hij liet in zijn verhaal ondermeer weten dat provincies jacht als essentieel onderdeel van het faunabeheer zien. En vervolgde met de opmerking dat de inzet van fauna- en wildbeheereenheden en de betrokkenheid van de maatschappelijke partners essentieel is. Van Dijk: ‘Met de aanpassingen die de Kamer heeft doorgevoerd is de positie van die partijen aangescherpt, is de jacht transparanter gemaakt en is ook de uitvoerbaarheid van schadebestrijding en jacht beter in de wet verankerd.’

Lees de schriftelijke inbreng hoorzitting Eerste Kamer van de Jagersvereniging_

Namens de Jagersvereniging waren ook directeur Laurens Hoedemaker en landelijk belangenbehartiger Arnoud Meijering aanwezig tijdens dit gehele overleg in de Eerste Kamer.

Andere insprekers

Andere insprekers waren onder andere: Jakob Leidekker van Nationaal Park De Hoge Veluwe, Roel Robbertsen van Federatie Particulier Grondbezit, Teo Wams van Natuurmonumenten en Annelies Freriks, Universiteit Utrecht. Het gehele programma vindt u op de website van de Eerste Kamer.

Procedure

Deze deskundigenbijeenkomst in de Eerste Kamer is een volgende stap in de behandeling van het wetsvoorstel voor de nieuwe Wet Natuurbescherming. Dit overleg volgt op de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer, dat 1 juli jl. afgerond werd. Toen werd het wetsvoorstel inclusief de reparatie voor de jacht met 131 stemmen aangenomen.

Zojuist publiceerde de staatssecretaris haar antwoorden op de vragen die door de Eerste Kamerleden zijn gesteld.

  • Delen:


Gerelateerd nieuws