Zon op
05:32
Zon onder
21:55
Nachtmodus

Voortgang herstructurering Jachthondendiscipline

De Provinciale Jachthondencommissarissen hebben op 13 september overeenstemming bereikt over de wijze waarop de verzelfstandiging van de jachthondendiscipline tot stand kan worden gebracht.

Voor 31 december 2018 zullen zij per Provincie(s) en/of Locatie(s) een rechtspersoon oprichten en hun activiteiten voorzetten, gericht op de lokale (voor)jagers. De statuten voor deze rechtspersonen zijn door de Jagersvereniging beschikbaar gesteld. Jachthondencommissarissen hebben in samenwerking met Jagersvereniging erkenningscriteria opgesteld. Bij het voldoen aan deze criteria is de trainingsgroep “erkend” door de Jagersvereniging.

Erkenning jachthondenopleidingen door de Jagersvereniging

 • Zij bezitten een rechtspersoonlijkheid (inschrijving Kamer van Koophandel) en zijn zelf aansprakelijk voor haar verplichtingen jegens wet- en regelgeving.
 • Zij opereren financieel onafhankelijk.
 • Zij beogen  het geven van jachthondentrainingen en het organiseren van de proeven uitsluitend onder auspiciën van  ORWEJA. Een besloten onderlinge proef voor eigen cursisten is toegestaan.
 • Zij beperken zich in deze activiteiten uitsluitend tot de eigen provincie(s) ; voor activiteiten buiten de Provincie overleggen zij met de Jachthondencommissaris van de betreffende Provincie.
 • Zij rapporteren jaarlijks over hun activiteiten, aan de Provinciale Jachthondencommissaris van de Jagersvereniging.
 • Trainers van de Rechtspersoon hebben op 1 januari 2024 met goed gevolg een door de Jagersvereniging erkende opleiding afgerond of werken onder supervisie van opgeleide trainers.
 • Trainingen moeten primair zijn gericht op het opleiden van honden voor het gebruik in de praktijkjacht.

Voordelen erkenning door de Jagersvereniging

 • Trainers krijgen een erkenningsbrief van de commissaris Jachthonden namens het Provinciaal bestuur van de Jagersvereniging. Hiermee kunnen zij vergunningen / verloven aanvragen en aantonen officieel erkend te zijn als jachthonden opleiding.
 • Trainers vallen onder de dekking van een speciaal voor hen door de Jagersvereniging ontwikkelde aansprakelijkheidsverzekering.
 • De jachthondenopleidingen worden vermeld op de website van de Jagersvereniging als erkende opleiding.
 • De activiteiten van de jachthondenopleidingen kunnen worden vermeld op de activiteitenkalender van de Jagersvereniging.
 • De Rechtspersoon mag proeven organiseren onder auspiciën van Orweja.
 • Delen:


Gerelateerd nieuws