Zon op
05:29
Zon onder
21:43
Nachtmodus
Foto: Erik van Til

Verkiezingsuitslag tot nu toe – NRC Handelsblad

Zo komt de nieuwe Tweede Kamer er uit te zien

De VVD verloor zetels, maar werd toch de grootste. De PVV volgt op ruime afstand. Het CDA en D66 staan gelijk.

Later dan normaal heeft ANP op basis van de getelde stemmen een zogenoemde definitieve prognose van de verkiezingsuitslag gemaakt. De VVD loopt uit naar 33 zetels en blijft de grootste partij. De nummer twee, Geert Wilders’ PVV, doet het met 20 zetels iets beter dan de partijen die op een gedeelde derde plek staan: CDA en D66.

Op links staan GroenLinks en SP met 14 op gelijke hoogte. De PvdA is hard onderuit gegaan, en blijft hangen op 9 zetels. Nieuwkomer DENK haalde drie zetels. Forum voor Democratie komt met 2 zetels in de Tweede Kamer. Partij voor de Dieren en 50PLUS verdubbelen beide in grootte. SGP en ChristenUnie bleven gelijk, maar lijken wel kans te maken op kabinetsdeelname. Mogelijk blijken zij in de formatie onmisbaar voor een stevige meerderheid.

De VVD loopt uit naar 33 zetels en blijft de grootste partij. De nummer twee, Geert Wilders’ PVV, doet het met 20 zetels iets beter dan de partijen die op een gedeelde derde plek staan: CDA en D66.

De prognose van het ANP is gebaseerd op de daadwerkelijke resultaten die de stembureaus aan het persbureau doorgeven. In enkele gemeenten worden nog stemmen geteld, maar die zullen geen invloed meer hebben op de zetelverdeling. De definitieve prognose volgt normaal gesproken in de nacht na de verkiezingen, maar door het grote aantal partijen en de tijdrovende manier van stemmentellen, liet die dit jaar enige uren langer op zich wachten. De officiële uitslag wordt vastgesteld door de Kiesraad, en volgt over enkele dagen.

Verder lezen in NRC Handelsblad


 

De Omgevingswet

De komende verkiezingen zijn erg belangrijk voor de Nederlandse jagers, omdat hier besloten zal worden welke Kamerleden mogen gaan beslissen over de nieuwe wetgeving die het jagen landelijk gaat regelen. De Wet natuurbescherming zal in 2018 namelijk opgaan in de nieuwe Omgevingswet. De eerste ambtelijke stukken laten zien dat er nog veel werk te doen is. Deze belangrijke wetswijziging vraagt opnieuw om een stevige inzet van de Jagersvereniging. Wij willen voorkomen dat we – zoals bij de Wet natuurbescherming in 2015 – op het laatste moment zaken moeten repareren. Daarom lag de eerste formele reactie van de Jagersvereniging op deze nieuwe wet al in de derde week van januari op de mat van het ministerie van Economische Zaken.

De komende jaren

De belangrijkste uitdaging voor de Jagersvereniging de komende jaren is het omzetten van het brede maatschappelijk draagvlak voor de jacht in voldoende politieke steun voor duurzame benutting van het landschap. Ons streven is dat we in de toekomst kunnen jagen om te oogsten van alle wildsoorten waar genoeg van is. Populatiebeheer en schadebestrijding zijn dan aanvullend op de benuttingsjacht. Investeren in het jachtveld is een plicht van de jager. Zo wordt een goede wildstand bereikt, zonder dat dit ten koste gaat van andere belangen zoals verkeersveiligheid, (landbouw)oogst en recreatie.

Verder lezen in NRC Handelsblad

NRC.nl
  • Delen:


Gerelateerd nieuws