Zon op
08:02
Zon onder
16:44
Nachtmodus
Foto: Jaap de Waerdt

Vergoeding BOA-opleidingen 2017 (Herinnering)

De Jagersvereniging heeft enkele jaren geleden (samen met andere werkgevers van groene BOA’s) een subsidieregeling gestimuleerd bij de landelijke overheid voor de opleidingskosten voor deze groene BOA’s. Deze regeling is inmiddels enkele maanden opengesteld maar nog niet alle WBE’s hebben hun aanvraag ingediend.

Voor wie?
De vergoeding is een tegemoetkoming in de verplichte opleidingskosten van de (vrijwillige) BOA’s die werkzaam zijn voor privaatrechtelijke werkgevers, waaronder de wildbeheereenheden.

De opleiding dient noodzakelijk te zijn voor het verkrijgen dan wel behouden van de BOA-akte. De vergoeding geldt dus zowel voor de opleiding voor de basisbekwaamheid, als voor de verplichte permanente her- en bijscholing en de eventuele kosten voor de E-herkenning.

Wanneer aanvragen?
De aanvragen kunnen van t/m 12 januari 2018 worden ingediend bij de VBNE. In de loop van januari 2018 horen de WBE’s van de VBNE of hun aanvraag is gehonoreerd en welk bedrag zij per BOA ontvangen.

Belangrijk: dit jaar kan mogelijk tot 100% van de kosten vergoed worden.

Meer informatie?
Meer informatie, voorwaarden en termijnen vindt u op de website van de VBNE.

Lees meer en vraag de vergoeding direct aan
  • Delen:


Gerelateerd nieuws