temp.
Zon op
08:42
Zon onder
16:21
Nachtmodus

Word nu lid

 • Lidmaatschapsvorm

 • Ik schrijf me in voor:

  • Inclusief vaktijdschrift ‘De Jager’. De contributie bedraagt € 165,- per kalenderjaar.
  • Exclusief vaktijdschrift ‘De Jager’. De contributie bedraagt € 82,50- per kalenderjaar.
  • Inclusief vaktijdschrift ‘De Jager’. De contributie bedraagt € 82,50- per kalenderjaar.
  • Inclusief vaktijdschrift ‘De Jager’. De contributie bedraagt € 82,50- per kalenderjaar (50% korting).
  • Vraag meer informatie aan.
 • Jeugdleden kunnen alleen worden aangemeld door een algemeen lid van de Jagersvereniging, die zich door deze aanmelding verantwoordelijk stelt voor de verplichtingen van het jeugdlid jegens de vereniging gedurende de tijd van het jeugdlidmaatschap. Vermeld hiervoor onderstaand uw naam en lidnummer.

  Het contributiebedrag wordt naar rato aangepast als u in de loop van het jaar lid wordt.

 • Genoemd nieuw lid word voorgesteld door: (verplicht bij jeugdlidmaatschap)

 • Persoonsgegevens nieuw lid

  * verplicht
 • M/V
 • Om kosten te besparen, heeft het Landelijk Bestuur besloten dat het betalen van de contributie standaard gebeurt via automatische incasso. Door het invullen van uw bankrekeningnummer machtigt u de Jagersvereniging tot wederopzegging om jaarlijks de contributie van uw rekening af te schrijven. Wilt u ons niet machtigen? Laat dit veld dan leeg. In dat geval brengen wij u €2,50 administratiekosten in rekening.

 • Ons verzekeringspakket

   • premie: € 29,00 per jaar
   • premie: € 36,50 per jaar
   • premie: € 63,25 per jaar
   • premie: € 59,80 per jaar
   • premie: € 80,00 per jaar
   • premie: € 103,30 per jaar
  • Verzekeringscertificaat buitenland

   Indien u in het buitenland gaat jagen kunt u in aanvulling op uw via ons afgesloten verzekering uw buitenlandse verzekeringscertificaat bestellen. Wij wijzen u erop dat voor het aanvragen van een jachtakte in Duitsland, Frankrijk of Franstalig België een apart verzekeringscertificaat nodig is.

   Ja, ik ga in het buitenland jagen en bestel het volgende verzekeringscertificaat:

 • Overige opmerkingen

 • Jeugdleden kunnen alleen worden aangemeld door een algemeen lid van de Jagersvereniging, die zich door deze aanmelding verantwoordelijk stelt voor de verplichtingen van het jeugdlid jegens de vereniging gedurende de tijd van het jeugdlidmaatschap. Vermeld hiervoor uw naam en lidmaatschapsnummer.

  Om kosten te besparen, heeft het Landelijk Bestuur besloten dat het betalen van de contributie en - indien van toepassing - de verzekeringspremie standaard gebeurt via automatische incasso. Wanneer u ons niet machtigt brengen wij € 2,50 administratiekosten op uw contributiefactuur in rekening.

  Opzegging van lidmaatschap en/of verzekering van de Jagersvereniging dient schriftelijk vóór 1 december te gebeuren.