05:22
21:57
Nachtmodus

Verantwoording en financiën

Op deze pagina vindt u alle documenten en verslagen met betrekking tot de verantwoording en de financiën van de Jagersvereniging.

Verantwoording

Bestuurders van de Jagersvereniging en leden van de Raad van Advies ontvangen enkel reis- en onkostenvergoeding. Zij bekleden een onbezoldigde functie bij de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging.

Jaarverslagen

Met de jaarverslagen informeren we in de eerste plaats onze leden. Het laat zien waar de vereniging zich in het jaar ervoor hard voor maakte en haar tijd, energie en geld aan besteedde. Daarnaast heeft het tot doel om alle andere partijen met wie jagers, voorjagers en wildbeheereenheden samenwerken te voorzien van informatie over de Jagersvereniging.

Bekijk alle jaarverslagen