08:26
16:27
Nachtmodus

Raad van Toezicht

De Jagersvereniging is een landelijke vereniging met een centraal Landelijk Bestuur en een Ledenraad die leiding geven aan de vereniging. Naast de Ledenraad en het Landelijk Bestuur kent de vereniging een Raad van Toezicht.

Wat is de taak van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft zowel adviserende als controlerende taken. Zo adviseren de leden van de Raad het Landelijk Bestuur in beleidsmatige en financiële zaken. De Raad van Toezicht is ook voor advies ter beschikking van de Ledenraad.

De Raad van Toezicht houdt daarnaast toezicht op het Landelijk Bestuur. In het bijzonder op het financiële beheer van de vereniging. Daarvoor heeft de Raad van Toezicht verschillende malen per jaar overleg met de penningmeester en het Landelijk Bestuur, maar ook met de accountant van de vereniging. Het Landelijk Bestuur en de accountant zijn verplicht alle door de Raad gewenste inlichtingen te verstrekken.

De Raad van Toezicht doet vervolgens eenmaal per jaar in de jaarvergadering verslag van haar bevindingen over het gevoerde beleid en het financiële beheer.

Wie vormen de Raad van Toezicht?

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen met specifieke kennis op beleidsmatig en financieel gebied.

De Raad van Toezicht wordt op dit moment gevormd door:

  • Janneke Snijder (voorzitter)
  • Tom van Engers
  • Maarten Stramrood

Hoe komt de Raad van Toezicht tot stand

De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Ledenraad. Het Landelijk Bestuur maakt voor elke vacature in de Raad één of meer voordrachten. Elke afgevaardigde in de Ledenraad is bevoegd om het bestuur te verzoeken één of meer personen in een voordracht op te nemen.

De Ledenraad kan een lid van de Raad van Toezicht schorsen en ontslaan.