Zon op
08:33
Zon onder
17:08
Nachtmodus

De Jagersvereniging machtigen

Machtigingsformulier

Met behulp van onderstaand formulier machtigt u de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging om tot wederopzegging het bedrag voor de contributie van uw bankrekening af te schrijven.

U kunt de machtiging ongedaan maken door te mailen naar administratie@jagersvereniging.nl of te bellen naar 033 – 461 98 41.