Zon op
08:13
Zon onder
18:34
Nachtmodus

Jachtaansprakelijkheid

Dekking

De jachtverzekering biedt een uitgebreide dekking tegen aanspraken van derden bij jachtongevallen. Ook de aansprakelijkheid voor wildhygiëne vanaf het schot tot het moment van overdracht door de gekwalificeerde persoon is verzekerd. Deze verzekering dekt onder andere ook de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van:

  • Ricochetschot tijdens de jacht, schietwedstrijden en schietoefeningen.
  • Zich bevinden op en het schieten op schietbanen en/of schietterreinen.
  • Gebruik of voorhanden hebben van alle geoorloofde jachtmiddelen.
  • Acties door één of meer honden gedurende voorbereidingen voor en tijdens de jacht.
  • Acties door één of meer honden bij het oefenen met en het africhten van jachthonden en tijdens het deelnemen aan hondenwedstrijden.

U kunt kiezen uit een dekking van:

  • EUR 1.250.000,- (standaard)
  • EUR 3.000.000,- (geadviseerd voor Duitsland)
  • EUR 6.000.000,-

De dekking voor morele aansprakelijkheid kent een maximum van EUR 125.000,- per gebeurtenis.

Jagers die vaak in het buitenland jagen kunnen behoefte hebben aan een hoger verzekerd bedrag. Wie de jachtverzekering – met standaard Europadekking – heeft afgesloten, kan dit dekkingsgebied uitbreiden naar de gehele wereld. Uitbreiding naar werelddekking is alleen mogelijk wanneer u Aon machtigt voor automatische incasso. Voor de premietarieven verwijzen wij u naar de Aon website.

Leden van de Jagersvereniging met een Nederlandse nationaliteit die in België en Duitsland wonen, komen ook voor de volledige dekking in aanmerking. Zij hebben dus Europadekking en kunnen de verzekeringsbewijzen voor de landen buiten Nederland aanvragen.

Buitenlandbewijzen

Wie in Duitsland, Frankrijk of het Franssprekende deel van België (Wallonië) een jachtakte wil aanvragen dient volgens de plaatselijke wetgeving verzekerd te zijn bij een in dat land gevestigde maatschappij. De verzekeringsmaatschappij heeft vestigingen in die landen of werkt samen met lokale maatschappijen. Voor deze 3 landen zijn dan ook verzekeringsbewijzen aan te vragen, deze zijn gratis met uitzondering van de bewijzen voor België en Frankrijk (extra kosten ivm. risicodekking). Tevens bestaat de mogelijkheid om een vertaling aan te vragen in het Pools of in het Tsjechisch waarmee u in die landen aan kunt tonen verzekerd te zijn.

Duitsland

In Duitsland bestaat de mogelijkheid om een jachtakte aan te vragen voor 3 jaar. Voor het aanvragen van zo’n driejarige jachtakte (jagdschein) dient u o.a. een verzekeringsbewijs voor dezelfde periode te kunnen overleggen. Nederlanders woonachtig buiten Nederland, België of Duitsland hebben helaas geen recht op verzekeringsbewijzen die geldig zijn buiten Nederland. Zij zullen zich – wanneer zij een dekking buiten Nederland wensen – moeten verzekeren bij een lokale verzekeringsmaatschappij.

De looptijd van de jachtverzekering is gelijk aan de geldigheid van de jachtakte en loopt van 1 april tot en met 31 maart.