Zon op
06:18
Zon onder
21:09
Nachtmodus

Vacature ledenraad Brabant

Vanwege werkzaamheden elders, heeft een lid zijn benoeming in de ledenraad van de Jagersvereniging opgezegd. Hierdoor is een positie vacant in de ledenraad namens de Brabantse leden. Als lid neem je samen met nog drie Brabanders actief deel in de ledenraad. In de Ledenraad wordt onder andere de strategie en het meerjarenbeleid van de vereniging vastgesteld. De ledenraad is de verbindende schakel tussen de Brabantse leden en de landelijke lijn. Voor meer info kijk ook op: www.jagersvereniging.nl/vereniging/bestuurlijk/ledenraad.

De vrijwillige tijdsinvestering wordt geschat op 6 uur per maand.

Kennis en kunde

 1. Kennis van de jacht uit eigen ervaring;
 2. Actief in WBE, provincie, vereniging en maatschappelijk betrokken;
 3. Effectieve vergaderaar;
 4. Denkt op hoofdlijnen, delegeert ruim maar controleert ook stevig;
 5. Kijkt naar de lange termijn en het belang van de totale jacht;
 6. Weet dat controleren iets anders is dan besturen (of ondernemen);
 7. Kan strategisch denken;
 8. Kent ook de (on)mogelijkheden van bestuur en werkorganisatie;
 9. Kan plannen en begrotingen op hoofdlijnen doorzien.

Persoonlijkheid

 1. Weet de juiste vragen te stellen, zonder aanzien des persoons;
 2. Gedreven om het verenigingslid, en de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging als totaal, verder te helpen;
 3. Heeft een eigen oordeel, is geen meeprater; is soms lastig; autonoom denker;
 4. Kan enthousiast meedenken over strategische hoofdlijnen, maar kan het bepalen daarvan in hoge mate overlaten aan anderen (bestuur).

Overig

 1. Onbesproken gedrag (geen veroordeling Ereraad, zwaarwegende overtredingen die hebben geleid tot intrekking jachtakte);
 2. Geen conflicterende andere functies;
 3. Bereidheid en gelegenheid actief deel uit te maken van het provinciebestuur.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd? Laat het ons weten. Je kunt reageren door een beknopt en relevant cv met toelichting voor 14 september 2020 te sturen naar: noord-brabant@jagersvereniging.nl. Kandidaten worden in oktober 2020 uitgenodigd voor een gesprek. Voor vragen kan je contact opnemen met Thomas van Geelen noord-brabant@jagersvereniging.nl.