Zon op
08:41
Zon onder
16:56
Nachtmodus

Vacature voorzitter afdelingsbestuur Gelderland

Vanwege het aanstaande vertrek van de huidige voorzitter zoekt het Afdelingbestuur Jagersvereniging Gelderland (ABJG) naar een nieuwe voorzitter (m/v) per 1 januari 2020.

Het ABJG van de Gelderse Jagersvereniging staat onder voorzitterschap van een voorzitter/bestuurder. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Daarnaast zijn er andere bestuursleden welke een eigen aandachtsgebied hebben maar geen deel uitmaken van het dagelijks bestuur. Enkele bestuursleden fungeren als vice-voorzitter met als aandachtsgebied één van de drie regio’s in Gelderland, te weten: Veluwe, Rivierenland en Oost-Gelderland.

Functieprofiel:

Per uiterlijk 1 januari 2020 zoekt de ABJG een voorzitter (m/v), die in staat is partijen bij elkaar te brengen voor breed gedragen besluiten. De wereld van het beheer van in het wild levende dieren is er een van tegenstellingen in belangen, niet zelden gebaseerd op emoties, maar vaak ook op rationele cijfers, andere gegevens en ervaringen. De ABJG is daarom op zoek naar iemand, die met bestuurlijke ervaring in gremia, waar belangen uiteenlopen, in staat is om die belangen bij elkaar te brengen en tot besluitvorming te komen.

Een ervaren, communicatief sterke bestuurder met een groot regionaal netwerk onder bestuurders, agrariërs en andere stakeholders. Iemand die zich onafhankelijk kan en moet opstellen en alle belangen evenwichtig afweegt, aan welke eigenschap het bestuur veel waarde hecht. Inzicht in en voeling met het werkveld (o.a. natuur, landbouw, jacht, politiek) is daarbij gewenst.

De ABJG zoekt iemand die:

 • Een procesbegeleider is, die het geheel op de weg houdt en zich met name richt op de begeleiding van tijdigheid, compleetheid en juistheid van alle relevante processen, documenten en besluitvormingstrajecten.
 • Beschikt over een ruime bestuurlijke ervaring, bij voorkeur in de publiekrechtelijke wereld.
 • Goed kan luisteren en pas conclusies zal trekken en samenvattingen zal maken nadat alle meningen van de bestuurders tot uitdrukking gekomen en gewogen zijn.
 • In staat is om volgens consensusmodel bruggen te slaan tussen de verschillende belangen en bestuursgeledingen.
 • Daartoe beschikt over het vermogen om inventief, creatief en soms improviserend te komen tot breed gedragen besluiten.
 • Beschikt over een sterk communicatief vermogen, niet alleen in woord en geschrift, maar vooral ook in intermenselijke relaties.
 • Warme interesse heeft in de processen van hetgeen zich op het gebied van de in het wild levende dieren in de provincie Gelderland afspeelt.

Overige aspecten:

 • Hij/zij ten minste 10 tot 15 x per jaar voor een vergadering/bijeenkomst (ochtend, middag of avond) beschikbaar moet zijn.
 • Hij/zij bestuurlijk niet (meer) betrokken is bij een der geledingen, die in het bestuur van de FBE Gelderland vormen. Een lidmaatschap van een organisatie van een der geledingen is geen probleem.
 • Het een pré is als hij/zij over goede contacten beschikt bij o.a. de provincie en voorts een ruim netwerk kent met andere maatschappelijke organisaties, die op een of andere manier te maken hebben met de fauna in het buitengebied.
 • Hij/zij lid is van de Jagersvereniging

Aanmelden:

Geïnteresseerden kunnen dit tot 1 januari kenbaar maken door een e-mail te sturen naar: gelderland@jagersvereniging.nl. De gesprekken vinden tussen 1 en 20 januari plaats met de daartoe ingestelde selectiecommissie. Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kunt u contact opnemen met Henk Emmerzaal, e-mail h.cemmerzaal@freeler.nl.