Zon op
08:41
Zon onder
16:56
Nachtmodus

Vacature penningmeester afdelingsbestuur Gelderland

Vanwege het aanstaande vertrek van de huidige penningmeester zoekt het Afdelingbestuur van de Jagersvereniging in Gelderland (ABJG) een nieuwe penningmeester (m/v) per 1 januari 2020.

Het ABJG van de Gelderse Jagersvereniging staat onder voorzitterschap van een voorzitter/bestuurder. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Daarnaast zijn er andere bestuursleden welke een eigen aandachtsgebied hebben maar geen deel uitmaken van het dagelijks bestuur. Enkele bestuursleden fungeren als vice-voorzitter met als aandachtsgebied één van de drie regio’s in Gelderland, te weten: Veluwe, Rivierenland en Oost-Gelderland.

Functieprofiel:

Per uiterlijk 1 januari 2020 zoekt de het afdelingsbestuur een penningmeester (m/v), welke als doel heeft: de verantwoordelijk voor de bewaking en voortgang van de financiële zaken binnen de afdeling Gelderland. De penningmeester vertaalt het beleid in geld. Bij het profiel van de penningmeester staat het plezier in omgaan met cijfers en zich verbonden voelen met de Jagersvereniging voorop.

Takenpakket:

 • Stelt de jaarlijkse begroting op en bewaakt deze; De begroting is een opsomming van alle kosten die het komende jaar worden verwacht. In de begroting worden vaste kosten, kosten van basisactiviteiten en kosten van bijzondere activiteiten opgenomen.
 • Bewaakt de binnenkomende en uitgaande geldstromen; Om de binnenkomende en uitgaande geldstromen te bewaken moet de begroting realistisch zijn en moeten de kosten regelmatig geanalyseerd worden.
 • Stelt het financieel jaarverslag op;
 • Vertaalt beleid en activiteiten in geld en in informatie over (on)mogelijkheden;
 • Draagt zorg voor onkosten- en vrijwilligersvergoedingen;
 • Regelt verzekeringen, fiscale- en juridische zaken;
 • Legt verantwoording af aan Landelijk Bestuur.

Tijdsbesteding:

De tijdbesteding is wekelijks naar eigen inzicht. Formeel moet de penningmeester zich houden aan de jaarplanning, jaarvergadering en de overige afspraken die binnen de vereniging zijn gemaakt.

Overige aspecten:

 • Hij/zij ten minste 5 tot 10 x per jaar voor een vergadering/bijeenkomst beschikbaar moet zijn.
 • Hij/zij bestuurlijk niet (meer) betrokken is bij een der geledingen, die in het bestuur van de FBE Gelderland vormen. Een lidmaatschap van een organisatie van een der geledingen is geen probleem.
 • Het een pré is als hij/zij over goede contacten beschikt bij o.a. de provincie en voorts een ruim netwerk kent met andere maatschappelijke organisaties, die op een of andere manier te maken hebben met de fauna in het buitengebied.
 • Hij/zij lid is van de Jagersvereniging

Aanmelden:

Geïnteresseerden kunnen dit tot 1 januari kenbaar maken door een e-mail te sturen naar: gelderland@jagersvereniging.nl. De gesprekken vinden tussen 1 en 20 januari plaats met de daartoe ingestelde selectiecommissie. Daaraan nemen de penningmeester/secretaris en twee leden van het bestuur deel. Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kunt u contact opnemen met John Bakker, e-mail bakkerjohn64@gmail.com