temp.
Zon op
08:42
Zon onder
16:21
Nachtmodus

Vacature: lid voor het Landelijke Bestuur

Vanwege het verstrijken van de zittingstermijn van de heer Grave is de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging op zoek naar een nieuw lid voor haar Landelijk Bestuur.


Wat doet het Landelijk Bestuur?

Het Landelijk Bestuur bestuurt de vereniging en maakt beleid om de doelstellingen van het strategisch meerjarenplan te bereiken. Het Landelijk Bestuur wordt in haar werkzaamheden ondersteund door het verenigingsbureau. Het bestuur is een eenheid die werkt op basis van een strategie en op hoofdlijnen. Het delegeert taken aan de directeur maar heeft ook een controlerende functie. Daar hoort bij dat het bestuur bij voorkeur niet alléén jagers bevat, maar zeker ook niet alleen politici.


Welke expertise zoeken wij?

Van een lid van het Landelijk Bestuur verwachten wij de volgende expertise: u heeft kennis van en affiniteit met de jacht en de Jagersvereniging, bij voorkeur uit eigen ervaring. Ook bent u bekend met complexe organisaties en/of landelijke verenigingen met decentrale afdelingen. U bent een effectieve vergaderaar, denkt op hoofdlijnen en delegeert ruim maar controleert ook stevig. U kijkt naar de lange termijn, heeft oog voor het belang van de totale vereniging, heeft gevoel voor politieke verhoudingen en processen. U bent in staat deze processen te sturen/begeleiden en geeft daarbij blijk van een goede timing. U werkt op basis van een (mede door u opgestelde) strategie, en weet zich tot die rol te beperken. U weet afstand te nemen voordat (als dat in de perceptie van anderen) uw eigen belang speelt. U bent een ervaren bestuurder die weet dat besturen iets anders is dan ondernemen, managen of politiek bedrijven; u bent een bestuur gewend dat als één geheel optreedt. U heeft gevoel voor politieke verhoudingen en goede communicatieve vaardigheden. U weet de mening van de achterban (aangeleverd door het bureau/eigen ervaring) te benutten en te integreren in uw eigen oordeel. Tot slot heeft u een voor de jacht en de Jagersvereniging waardevol netwerk.


Welke eigenschappen worden gevraagd?

Van een lid van het Landelijk Bestuur verwachten wij de volgende eigenschappen: u bent gedreven om de Nederlandse jager te positioneren als professionele vrijwilliger en de vereniging als expert op het gebied van de jacht in Nederland. U wilt uw bijdrage leveren aan het versterken van de vereniging en aan werkbare regelgeving voor jagers waarbij de wildlijst de basis vormt. U bent een stevige man of vrouw, met een serieus CV, een maatschappelijk zwaargewicht met overtuigingskracht. U kunt met mensen van verschillende niveaus omgaan, met name door authentiek uzelf te zijn en kunt zich in hun denkwerelden verplaatsen. U kunt initiatieven nemen en de toon zetten, maar ook een ander de eer laten, gericht op het doel van de Jagersvereniging. U bent gedreven om de jagers te laten jagen en de jacht mogelijk te maken. U straalt rust uit, kunt goed omgaan met emoties; bent diplomatiek genoeg om zaken uit de persoonlijke sfeer te halen en naar een hoger plan te trekken. U kunt een eenmaal uitgezette lijn goed vasthouden, bent consistent in uw handelen.


Voorwaarden

Om voor deze functie in aanmerking te komen dient u van onbesproken gedrag te zijn: u heeft geen veroordeling voor de Ereraad, zwaarwegende overtredingen die hebben geleid tot intrekking van de jachtakte of andere overtredingen die het Koninklijk predicaat in gevaar kunnen brengen. Ook heeft u geen conflicterende functies. Vanzelfsprekend moet u lid van de Jagersvereniging zijn.

Voor deze vrijwilligersfunctie vragen wij uw beschikbaarheid voor ca. één dag per maand, ca. zes keer per jaar ook in de middaguren. Bestuurders bij de Jagersvereniging ontvangen geen vacatiegelden, wel reiskostenvergoeding.

Aanmelden

Kandidaten kunnen zich tot 31 december 2018 per e-mail aanmelden bij de directeur van het verenigingsbureau, tevens secretaris van de Vertrouwenscommissie: laurens.hoedemaker@jagersvereniging.nl

In januari en februari zal de Vertrouwenscommissie selectiegesprekken houden, waarna het Landelijk Bestuur in maart een nieuw lid van het Landelijk Bestuur ter benoeming aan de Algemene Ledenraad wil voordragen.