temp.
29°
Zon op
05:42
Zon onder
21:47
Nachtmodus

Gezocht: 2 leden voor de Raad van Toezicht

Vanwege het verstrijken van de zittingstermijn van de heren Jippes en De Graaf is de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging op zoek naar twee nieuwe leden voor haar Raad van Toezicht.

Wat doet de Raad van Toezicht?
De Raad houdt toezicht op het landelijk bestuur. In het bijzonder beoordeelt de Raad de voorlopige meerjarenbegroting en houdt ze toezicht op het financiële beheer van de vereniging. Ook adviseert de Raad het landelijk bestuur en desgevraagd de algemene ledenvergadering.

Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de algemene ledenvergadering, op voordracht van het landelijk bestuur. Daartoe hebben de ledenraad en het landelijk bestuur een vertrouwenscommissie ingesteld. Deze commissie werft kandidaten voor deze functies en maakt een onderbouwde selectie ten behoeve van de voordracht.

Welke expertise zoeken wij?
Van een lid van de Raad van Toezicht verwachten wij de volgende expertise: u heeft kennis van en affiniteit met de jacht en de Jagersvereniging. Ook bent u bekend met complexe organisaties en/of landelijke verenigingen met decentrale afdelingen. U denkt op hoofdlijnen, bent constructief waar het kan en kritisch waar het moet. U kijkt naar de lange termijn, heeft oog voor het belang van de totale vereniging, heeft gevoel voor politieke verhoudingen en processen. U bent in staat deze processen te sturen/begeleiden en geeft daarbij blijk van een goede timing. Tot slot heeft u een voor de jacht en de Jagersvereniging waardevol netwerk. Tenminste twee van de vijf leden van Raad van Toezicht hebben aantoonbare expertise op het gebied van (verenigings)financiën en financiële rapportages.

Welke eigenschappen worden gevraagd?
Van een lid van de Raad van Toezicht verwachten wij de volgende eigenschappen: u bent gedreven om de Nederlandse jager te positioneren als professionele vrijwilliger en de vereniging als expert op het gebied van de jacht in Nederland. U wilt uw bijdrage leveren aan het versterken van de vereniging en aan werkbare regelgeving voor jagers waarbij de wildlijst de basis vormt. U straalt rust uit, kunt goed omgaan met emoties, bent diplomatiek genoeg om zaken uit de persoonlijke sfeer te halen en naar een hoger plan te trekken. U kunt een eenmaal uitgezette lijn goed vasthouden en bent consistent in uw handelen. Bij voorkeur heeft u brede bestuurlijke en/of politieke ervaring en staat u ook zo bekend.

Voorwaarden
Om voor deze functie in aanmerking te komen dient u van onbesproken gedrag te zijn: u heeft geen veroordeling voor de Ereraad, zwaarwegende overtredingen die hebben geleid tot intrekking van de jachtakte of andere overtredingen die het koninklijk predicaat in gevaar kunnen brengen. Ook heeft u geen conflicterende functies. Vanzelfsprekend moet u lid van de Jagersvereniging zijn.

Voor deze vrijwilligersfunctie vragen wij uw beschikbaarheid voor ca. één dag per maand, ca. zes keer per jaar ook in de middaguren. Bestuurders bij de Jagersvereniging ontvangen geen vacatiegelden, wel reiskostenvergoeding.

Aanmelden
Kandidaten kunnen zich tot 20 mei 2018 per e-mail aanmelden bij de directeur van het verenigingsbureau, tevens secretaris van de Vertrouwenscommissie: laurens.hoedemaker@jagersvereniging.nl

In mei en juni zal de Vertrouwenscommissie selectiegesprekken houden, waarna het Landelijk Bestuur in september twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht ter benoeming aan de Algemene Ledenraad wil voordragen.