Zon op
05:39
Zon onder
21:31
Nachtmodus

Profiel bestuurder / ledenvertegenwoordiger Zuid-Holland

Kennis en kunde.

 1. kennis van de jacht uit eigen ervaring;
 2. actief in WBE, provincie, vereniging en maatschappelijk betrokken;
 3. effectieve vergaderaar;
 4. denkt op hoofdlijnen, delegeert ruim maar controleert ook stevig;
 5. kijkt naar de lange termijn en het belang van de totale jacht;
 6. weet dat controleren iets anders is dan besturen (of ondernemen);
 7. kan strategisch denken;
 8. kent ook de (on)mogelijkheden van bestuur en werkorganisatie;
 9. kan plannen en begrotingen op hoofdlijnen doorzien.

Persoonlijkheid.

 1. weet de juiste vragen te stellen, zonder aanzien des persoons;
 2. gedreven om het verenigingslid, en de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging als totaal, verder te helpen;
 3. heeft een eigen oordeel, is geen meeprater; is soms lastig; autonoom denker;
 4. kan enthousiast meedenken over strategische hoofdlijnen, maar kan het bepalen daarvan in hoge mate overlaten aan anderen (bestuur).

Overig.

 1. onbesproken gedrag (geen veroordeling Ereraad, zwaarwegende overtredingen die hebben geleid tot intrekking jachtakte);
 2. geen conflicterende andere functies;
 3. bereidheid en gelegenheid actief deel uit te maken van het provinciebestuur.