Zon op
08:11
Zon onder
18:36
Nachtmodus

Vacature penningmeester provinciaal bestuur afdeling Noord-Holland

Binnen het Provinciaal Bestuur van de Jagersvereniging afdeling Noord-Holland is er op korte termijn een vacature voor de positie van penningmeester.

Het provinciaal bestuur vergadert ieder kwartaal, voorafgaand aan een vergadering met de besturen van de WBE’s. Daarnaast bestaat er een laagdrempelig onderling contact voor zover de onderwerpen dit gewenst maken. Bovendien is (een delegatie van) het bestuur aanwezig bij activiteiten binnen en buiten de vereniging. Binnen het bestuur hechten we aan een heldere verslaglegging en de zorg voor een correcte correspondentie. Daarbij speelt u als penningmeester een centrale rol en bent u direct betrokken bij de actualiteit van alle dag.

Kandidaten met een warm hart voor jacht, beheer en schadebestrijding en met voldoende ervaring en kennis van financiële zaken nodigen wij van harte uit om te reageren met CV en motivatie via e-mail voor 1 november 2019: noord-holland@jagersvereniging.nl