Zon op
05:33
Zon onder
21:54
Nachtmodus

Het bureau

Receptie

Hier kunt u terecht met al uw vragen en suggesties. In veel gevallen wordt u direct geholpen en geïnformeerd. De receptie kan u ook altijd doorverwijzen naar een deskundige collega of een partnerorganisatie die u waarschijnlijk verder kan helpen. Op onze receptie werken Yvon Schreven (ma, di en wo) en Arlette van Hoogdalem (do en vr). De receptie is te bereiken via info@jagersvereniging.nl en tel. 033-461 9841

Directie

Secretariaat@jagersvereniging.nl

De directeur geeft leiding aan het landelijk bureau. Samen met de teamleiders van de afdelingen geeft hij inhoud aan een klantgerichte, efficiënte en effectieve organisatie met een jaarlijks groeiend ledenaantal en inkomstengroei. Hij is de dagelijkse vertegenwoordiger van de jagersvereniging en de vertegenwoordiger van het verenigingsbureau in overleggen met bestuur en ledenraad. Met zijn medewerkers streeft hij naar maximale ledentevredenheid door uitstekende ledenservice, effectieve belangenbehartiging en een efficiënte bedrijfsvoering. Laurens Hoedemaker is de directeur van ons vureau.

Bedrijfsvoering

administratie@jagersvereniging.nl

De afdeling bedrijfsvoering zorgt voor de huisvesting, secretariële en facilitaire ondersteuning van de andere afdelingen. De administratie verzorgt het beheer van de ledengegevens en het financiële beheer van de vereniging en verzorgt de verzekeringsbewijzen voor de leden. De receptie verwelkomt onze leden aan de telefoon en bij binnenkomst op het bureau in Amersfoort. Op onze afdeling bedrijfsvoering zijn Etty van Bakel, Natasja van Beers, Jolanda van der Velde, Arlette van Hoogdalem, Gees Dijkhuizen, Yvon Schreven, Kim Hoep en Jan Peter Groot werkzaam.

Communicatie

communicatie@jagersvereniging.nl

Voor vragen, overleg en input over omgang met de media, fotografie, persberichten en PR kunt u bij de afdeling communicatie terecht. Samen met u geven wij de Nederlandse jager een gezicht en een stem. Wij helpen onze leden, individueel en WBE’s, met de contacten met pers en met het opzetten van evenementen voor bijvoorbeeld scholen, publiek, etc. Binnen de afdeling geeft het team van de redactie vorm en inhoud aan De Jager, het vaktijdschrift van de Jagersvereniging. In de komende jaren zal er steeds meer input bij onze leden worden gehaald om daarmee de koppeling tussen theorie en praktijk tot stand te brengen. U bereikt de redactie via redactie@jagersvereniging.nl  Op de afdeling communicatie werken Janneke Eigeman, Berend te Hennepe, Elsemieke Ruifrok, Julia de Vries, Linda Ebbers en Arianne Sulman.

Belangenbehartiging

De afdeling belangenbehartiging is het scharnierpunt tussen de landelijke en provinciale belangenbehartiging. Zij richt zich op het behartigen van de belangen van de leden van de jagersvereniging, zowel in de provincies, Brussel als in Den Haag. Met als doel onze leden te laten jagen in de breedst mogelijke zin van het woord, met zo weinig mogelijke bureaucratische last. Om dit doel te bereiken heeft de Jagersvereniging zes regiomanagers en een landelijke belangenbehartiger in dienst:

Paulien Niewold,  regiomanager van Groningen, Drenthe:
paulien.niewold@jagersvereniging.nl

Bjorn van der Veen, regiomanager van Friesland, Overijssel:
bjorn.vanderveen@jagersvereniging.nl

Mike van Leeuwen, regiomanager van Noord-Holland en Flevoland:
mike.vanleeuwen@jagersvereniging.nl

Arnoud Meijering, regiomanager van Utrecht, Zuid-Holland:
arnoud.meijering@jagersvereniging.nl

Kees van Hulst, regiomanager van Noord-Brabant, Zeeland:
kees.vanhulst@jagersvereniging.nl

Ger van Hout, regiomanager van Limburg, Gelderland:
ger.vanhout@jagersvereniging.nl

De landelijke belangenbehartiging valt onder de verantwoordelijkheid van Roderick Enzerink:
roderick.enzerink@jagersvereniging.nl

De centrale coördinatie is in handen van Jaap Lodders.

Ecologie

ecologie@jagersvereniging.nl

De afdeling ecologie adviseert en publiceert over alle faunazaken, biotoopbeheer en wildziekten. Dat kunnen vragen van leden zijn, maar ook bijdragen aan faunabeheerplannen of standpunten van de Jagersvereniging. De afdeling Ecologie stimuleert kennisontwikkeling door bij te dragen aan onderzoek en stages en afstudeerplekken aan te bieden of door samen te werken met kennisinstellingen. Ecologie coördineert de landelijke monitoring van tellingen en verzamelt en bewerkt afschot- en telgegevens. Resultaten hiervan worden samen met collega’s, FBE’s en WBE’s op een transparante wijze extern gecommuniceerd.  De ondersteuning van FRS  en herziening van WBE begrenzing wordt ook door deze afdeling uitgevoerd. De afdeling ecologie wordt gevormd door Erik van Til, Anne ten Berge en een teamleider ecologie (vacature).

Juridische zaken

juridische.zaken@jagersvereniging.nl

Bij de afdeling juridische zaken kunt u terecht voor al uw vragen over jagen en de gerelateerde wetgeving, zoals de Wet natuurbescherming  en de Wet wapens en munitie. Juridische zaken speelt vanzelfsprekend een belangrijke rol bij alle wetgevingsvoorstellen die voor jagers van belang zijn. Dit betekent dat regelmatig wordt overlegd met de collega-juristen van de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Veiligheid en Justitie. De afdeling Juridische zaken speelt ook een belangrijke rol bij alle beleidsvoorstellen van het Landelijk Bestuur. Onze juridische afdeling wordt bemand door Paul Timmer-Arends, Rik  Benjamins, Rohan Visser en Jeroen Hoefnagels.