Zon op
05:33
Zon onder
21:54
Nachtmodus

Bestuursacademie

Met de invoering van de Wet Natuurbescherming is de rol van de WBE’s definitief verankerd in de wet. Tevens is met de nieuwe wet het natuurbeleid verder gedecentraliseerd en wordt de wet- en regelgeving rondom beheer en schadebestrijding in de provincies vastgesteld. Om WBE- en provinciale bestuurders te ondersteunen in deze belangrijke rol start de Jagersvereniging met ingang van 2018 haar eigen Bestuursacademie.

Wat is de Bestuursacademie?
De Bestuursacademie is een aanbod van diverse, educatieve activiteiten en bijeenkomsten voor provinciale en WBE-bestuurders. De Bestuursacademie bestaat uit speciale arrangementen voor een volledig bestuur en kennisbijeenkomsten voor individuele bestuurders met een specifieke behoefte.

Effe noar Geffe

Arrangement voor besturen: ‘Besturen als combinatie’