Zon op
05:39
Zon onder
21:49
Nachtmodus

Provinciale besturen

Provinciebestuur

De Jagersvereniging is een landelijke vereniging met een centraal Landelijk Bestuur en een centrale Ledenraad die leiding geven aan de vereniging. Daar veel op het gebied van jacht, beheer en schadebestrijding door de overheid provinciaal is gedecentraliseerd, kent de Jagersvereniging provinciale besturen om lokaal maatwerk te kunnen leveren.

Wie vormen het Provinciebestuur?

De kern van het Provinciebestuur wordt gevormd door de vertegenwoordigers van de provincie in de Ledenraad. Er zijn in ieder geval voor elke provincie twee Ledenraadvertegenwoordigers, namelijk een vertegenwoordiger van de leden en de vertegenwoordiger van de WBE’s in de provincie.

Er is per provincie altijd één vertegenwoordiger van de WBE’s. Het aantal vertegenwoordigers van de leden varieert van één tot drie, afhankelijk van het aantal individuele leden in de provincie.

Hoe komt het Provinciebestuur tot stand

De leden van Jagersvereniging in de provincie kiezen hun vertegenwoordigers in de Ledenraad. Daarnaast benoemen zij op voorstel van het Provinciebestuur de overige leden van het bestuur. Hoe het Provinciebestuur er uit gaat zien, wordt mede bepaald door de lokale behoefte, maar dient in ieder geval uit drie personen te bestaan. In provincies waar veel aan voorlichting wordt gedaan, zal een bestuurslid voorlichting op zijn plaats zijn. In andere provincies wordt misschien gekozen voor een bestuurslid voor jachthonden, of voor jachtschieten. Sommige provincies zullen er voor kiezen al deze functies te bezetten. De voorzitter, secretaris of penningmeester hoeft dus niet per se één van de ledenraadsvertegenwoordigers te zijn. Het kan ook zijn dat een ander lid van de Jagersvereniging voor een dergelijke functie wordt voorgesteld. Op deze wijze kan een provinciaal bestuur geheel naar de lokale behoefte worden samengesteld .

Wat is de taak van het Provinciebestuur

Het Provinciebestuur vertegenwoordigt samen met de regiomanager de Jagersvereniging in de provincie. Je zou kunnen zeggen dat het provinciebestuur of de provinciale voorzitter ‘het gezicht’ van de jagers in die provincie is. Daarnaast heeft het Provinciebestuur de volgende beleidsvormende en beleidsuitvoerende taken:

  • gezamenlijk met het verenigingsbureau organiseren van de verkiezingen van de afgevaardigden in de Ledenraad;
  • het organiseren en coördineren van:
    • ledenactiviteiten binnen het provincie;
    • overleg tussen de wildbeheereenheden binnen het provincie;
    • overleg tussen de vertegenwoordiger van de jagers in de faunabeheereenheid en de wildbeheereenheden.