Zon op
06:20
Zon onder
21:07
Nachtmodus

De Jagersvereniging bestuurlijk

In de statuten van de vereniging is de opbouw en de organisatie van de vereniging vastgelegd. Hier zijn ook de taken van de verschillende onderdelen van Jagersvereniging te vinden. In het Huishoudelijk Reglement is een aantal zaken nog verder uitgewerkt. Op een aantal pagina’s willen we hier nader op ingaan.

Odette Zonnenberg op jacht

Landelijk Bestuur

Leden stemmen over de nieuwe wet natuur

Wat is de Ledenraad?

Ledenraad

Provinciale besturen

Werkgroep Diana

Junior Jagers

Raad van Toezicht

Ereraad