Zon op
07:05
Zon onder
20:16
Nachtmodus

Vereenvoudiging aanvraag jachtakte voor leden in het buitenland

Vorig jaar hebben wij onze leden over de procedure met betrekking tot de verstrekking van de Nederlandse jachtakte aan aanvragers, die in het buitenland wonen. Door inzet van de Jagersvereniging hoeven in het buitenland woonachtige leden hun jachtakte voorlopig niet meer persoonlijk in Den Haag op te halen. Evenmin is het aanleveren van een verklaring omtrent gedrag (VOG) nog nodig. Deze vereenvoudiging van de regelgeving komt voort uit overleg met de landelijke politie, bureau Haaglanden en het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Bescheiden omtrent betrouwbaarheid
Met de landelijke politie en Politiebureau Haaglanden is afgestemd dat aanvragers van een Nederlandse akte die in de Europese Unie wonen en daar beschikken over een vuurwapenverlof geen bescheiden omtrent betrouwbaarheid (VOG) hoeven in te sturen. Om aan te tonen dat men de wapens aldaar rechtmatig voorhanden heeft, dient u een kopie van een geldige jachtakte, wapenbezitkaart of Europese vuurwapenpas mee te zenden bij de aanvraag. Leden die in een Europese lidstaat wonen en aldaar geen vuurwapens voorhanden hebben of die buiten Europa wonen dienen wel een verklaring omtrent betrouwbaarheid te overleggen. Deze verklaring dient in de Nederlandse of Engelse taal opgesteld te zijn, dan wel naar het Nederlands of Engels vertaald.

Verkrijgen van een Nederlandse jachtakte
In tegenstelling tot vorig jaar hoeft men de jachtakte niet persoonlijk op te halen maar zal deze naar het huis- of correspondentieadres worden opgestuurd. Aangegeven is dat de maatregel om in persoon de akte op te halen tijdelijk geschrapt is. Wij blijven hieromtrent in overleg met bureau Haaglanden, landelijke politie en Ministerie van Veiligheid en Justitie om een werkbare, permanente oplossing te vinden.

Heeft u vragen over juridische vraagstukken?

Neem contact op met onze afdeling juridische zaken!
  • Delen:


Gerelateerd nieuws