08:32
16:24
Nachtmodus

Vacature vrijwillige jachtopzichter

Het Rivierengebied in Zuid Gelderland heeft meer handhavers nodig

De Jagersvereniging is daarom op zoek naar jachtopzichters M/V ten dienste van wildbeheereenheden (WBE’s).

De druk op het buitengebied neemt toe. Op het grensvlak van groene wet- en regelgeving en openbare orde en veiligheid ontstaat steeds meer overlast door zaken als bijv. wild- en visstroperij, illegale motorcross, mountainbiken, ondermijning, afvaldumpingen (xtc) en overige recreatie-uitwassen (loslopende honden). Naast de WBE’s hebben ook andere partners als gemeenten, particuliere landgoederen en terrein-beherende organisaties last van deze toenemende druk.

Jachtopzichter zijn bij een WBE in Gelderland betekent werken in een groene organisatie die vrijwilligers stimuleert het beste uit zichzelf te halen. Met volop ruimte voor eigen initiatief, ontwikkeling en uitwisseling. Als onderdeel van de strategische agenda van de Jagersvereniging geeft de afdeling Gelderland sinds 2019 in nauwe samenwerking met de WBE’s en de provincie uitvoering aan het “samenwerkingsprogramma handhaving” in het buitengebied. Zie ook Groene handhaving door Samen Sterk in Gelderland (SSiG) Inmiddels hebben meerdere WBE’s in het zuiden van Gelderland een jachtopzichter als vrijwilliger aangesteld en lopen er ook enkele nieuwe aanvragen.

In Gelderland loopt gelijktijdig een project van het “Platform veilig ondernemen” waarin met ondersteuning van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, de gemeenten in het rivierengebied en de provincie, intensief samenwerken in het tegengaan van “ondermijning” in het buitengebied. Zie ook PVO Oost-Nederland – Het CCV

De Jagersvereniging wil met het aanstellen van extra vrijwillige jachtopzichters beide projecten combineren en versterken, als aanvulling op de reguliere handhaving capaciteit buiten kantoortijden. De informatiepositie van het bevoegde gezag wordt hiermee mede versterkt. Hiervoor zoeken wij voor een aantal WBE’s in het rivierengebied vrijwilligers in de functie van jachtopzichter voor toezicht, opsporing en handhaving.

Functieomschrijving
Als jachtopzichter ben je bezig met het uitvoeren van opsporingstaken binnen het handhavingsteam van jachtopzichters in dienst bij WBE’s in het rivierengebied. De prioriteit van de functie ligt op het surveilleren in het werkgebied van de WBE ter opsporing van strafbare feiten als stroperij en milieuvervuiling ter bescherming van de natuur en de wildstand. De werkzaamheden bestaan daarnaast ook uit het handhaven op feiten genoemd in het lokale handhavingsplan dat de WBE opstelt in samenspraak met de overige partners in het werkgebied. (gemeenten, de provincie Gelderland en andere belanghebbende organisaties). Het gaat daarbij vooral om het tegengaan van wildcrossen met motoren en quads en het los laten lopen van honden in gebieden waar dit schadelijk is voor de natuur. Je bent verder alert op stroperij, afvaldumpingen en vernielingen. Je rapporteert meldingen en/of waarnemingen die verband kunnen houden met ondermijnende activiteiten in het werkgebied van de WBE aan het bevoegde gezag. Indien in het handhavingsplan opgenomen, behoort ook het toezien op de naleving van gebruiksvoorschriften / toegangsbepalingen van deelnemende gebieden tot je functie. Wanneer noodzakelijk treedt je zelf strafrechtelijk op en/of ondersteun je collega BOA’S en/of politie bij complexere natuurgerichte onderzoeken.

Taakgebieden.

  • je houdt toezicht op een verantwoord gebruik van het werkgebied van de wildbeheereenheid en op de naleving van de gebruiksvoorschriften/toegangsbepalingen en overige wet- en regelgeving.
  • je zorgt voor het opsporen van overtreders, gebruikmakend van je opsporingsbevoegdheden.
  • je rapporteert over de bevindingen en verzorgt de administratief procedurele afhandeling van handhavingszaken (opstellen Proces-Verbaal en/of rapportages).
  • je treedt corrigerend en/of verbaliserend op met aandacht voor bewijsvoering en een verhoor.
  • je neemt zaken in beslag waarmee strafbare feiten zijn begaan/gepleegd.
  • je bent een vraagbaak voor de bewoners van de buitengebieden en geeft waar nodig en nuttig ook voorlichting over het gevoerde faunabeheer in het werkgebied van de WBE.

Functie-eisen.

Ben jij woonachtig in het gebied beneden de Rijn/Lek in Gelderland? Wij zoeken primair kandidaten die al in het bezit zijn van het diploma Boa domein 2 en daarmee praktijkervaring willen opdoen in de handhaving. Maar ook kandidaten die bereid zijn de opleiding tot buitengewoon opsporingsambtenaar te volgen, worden uitgenodigd te reageren.

Het werken als jachtopzichter in een WBE is een vrijwilligersfunctie. Jij bent gemotiveerd en in de gelegenheid om in je vrije tijd – als toegevoegde waarde – de natuur gemiddeld 8 uren per week met een piek tussen augustus en december daadwerkelijk te beschermen. Deze functie geeft je ook de mogelijkheid om je kennis in het groene vakgebied verder te verdiepen.  Met deze specialisatie en opgedane werkervaring werk jij aan een stevig CV voor je verdere carrière ingeval onze partners in de toekomst onverhoopt zelf overgaan tot het aanstellen van fulltime groene boa’s domein 2 voor hun buitengebieden.

De nadruk tijdens de werkbare vrijwilligersuren ligt op de aanwezigheid in het veld tijdens de avonden en de weekenden op momenten dat er minder reguliere handhaving capaciteit in het gebied aanwezig is.

Na gebleken geschiktheid volgt een vrijwilligersaanstelling in dienst van een WBE, een beëdiging namens de Minister van Justitie en Veiligheid en wordt je in de gelegenheid gesteld om diverse taakgebonden opleidingen (RTGB) te volgen. De vrijwilligers ontvangen naast de scholing ook diverse uitrustingstukken en een adequate onkostenvergoeding.

Nadere informatie is verkrijgbaar via telefoonnummer 0653283873. Sollicitaties kunnen via mail in een brief met CV ingediend worden bij de afdeling Gelderland van de Jagersvereniging op het mailadres [email protected]