07:42
19:15
Nachtmodus

Raad van Advies

De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging is op zoek naar drie nieuwe leden voor onze Raad van Advies (voorheen Raad van Toezicht). De Raad geeft advies aan het landelijk bestuur en de ledenraad.  De verdere invulling van het takenpakket van de Raad van Advies zal samen met de nieuwe leden, het landelijk bestuur en de ledenraad bepaald worden.

Leden van de Raad van Advies worden benoemd door de ledenraad, op voordracht van het landelijk bestuur. Daartoe hebben de ledenraad en het landelijk bestuur een vertrouwenscommissie ingesteld. Deze commissie werft kandidaten voor deze functies en maakt een onderbouwde selectie ten behoeve van de voordracht.

Van een lid van de Raad van Advies verwachten wij de volgende expertise: u heeft kennis van en affiniteit met de jacht en de Jagersvereniging. Ook heeft u kennis van en affiniteit met complexe organisaties en/of landelijke verenigingen met decentrale afdelingen. U denkt op hoofdlijnen, bent constructief waar het kan en kritisch waar het moet.

U kijkt naar de lange termijn en het belang van de totale Jagersvereniging, heeft gevoel voor politieke verhoudingen en gevoel voor processen. U bent in staat deze processen te sturen/begeleiden met goede timing.

Door de groeiende complexiteit van de dossiers van de Jagersvereniging hebben de nieuwe leden van de Raad van Advies ervaring of een achtergrond in één van de volgende gebieden:

  1. Ecologie en biodiversiteit
  2. Juridische achtergrond met een groot politiek netwerk
  3. Communicatie/PR met moderne media (social media en andere digitale kanalen) met een journalistieke achtergrond

Tot slot heeft u een voor de jacht en de Jagersvereniging waardevol netwerk. Tenminste twee van de vijf leden van Raad van Advies hebben aantoonbare expertise op het gebied van (verenigings)financiën en financiële rapportages.

Van een lid van de Raad van Toezicht verwachten wij de volgende eigenschappen: u bent gedreven om de jagers te laten jagen, de jacht mogelijk te maken. U straalt rust uit, kunt goed omgaan met emoties, bent diplomatiek genoeg om zaken uit de persoonlijke sfeer te halen en naar een hoger plan te trekken. U kunt een eenmaal uitgezette lijn goed vasthouden en bent consistent in uw handelen. Bij voorkeur heeft u brede bestuurlijke en/of politieke ervaring en staat u ook zo bekend.

Om voor deze functie in aanmerking te komen dient u van onbesproken gedrag te zijn: u heeft geen veroordeling door de Ereraad, zwaarwegende overtredingen die hebben geleid tot intrekking jachtakte, of andere overtredingen die het predicaat Koninklijk in gevaar kunnen brengen. Ook heeft u geen conflicterende andere functies. Vanzelfsprekend moet u lid van de Jagersvereniging zijn.

Voor deze vrijwilligersfunctie vragen wij uw beschikbaarheid voor ca. één dag per maand, ca. zes keer per jaar ook in de middaguren. Bestuurders bij de Jagersvereniging ontvangen geen vacatiegelden, wel reiskostenvergoeding.

Kandidaten kunnen zich tot 23 september 2022 per e-mail aanmelden bij de directeur van het verenigingsbureau, tevens secretaris van de Vertrouwenscommissie: [email protected] .

In september en oktober zal de vertrouwenscommissie selectiegesprekken houden, waarna het landelijk bestuur in december drie nieuwe leden van de Raad van Advies ter benoeming aan de ledenraad wil voordragen.