Zon op
05:28
Zon onder
21:57
Nachtmodus

Bestuurslid Landelijk Bestuur

Bent u het nieuwe lid van het landelijk bestuur van de Jagersvereniging?

Tijdens de ledenraadsvergadering van 8 maart heeft Jos Peeters bekend gemaakt dat hij zich niet beschikbaar stelt voor een tweede periode als lid van het landelijk bestuur. De door bestuur en ledenraad ingestelde vertrouwenscommissie is daarom op zoek naar een enthousiaste bestuurder die bewezen vaardig is in het vormen en uitvoeren van beleid.

Denkt u op hoofdlijnen, delegeert u ruim maar ziet u ook stevig toe op de voortgang van wat afgesproken is? Bent u een effectieve vergaderaar die kijkt naar de lange termijn en het belang van de vereniging in zijn totaliteit? Bent u een doortastende bestuurder met goede communicatieve vaardigheden en gevoel voor politieke verhoudingen? Bent u gedreven om de jagers te laten jagen en de jacht blijvend mogelijk te maken? Dan zoeken wij u!

De algemene profielschets voor leden van het landelijk bestuur van de Jagersvereniging vindt u als bijlage bij het Huishoudelijk Reglement op onze website.  Het landelijk bestuur heeft de wens geuit om hiernaast voor deze functie een specifieker profiel op te stellen. Hierbij wordt met name gedacht aan  meer diversiteit qua leeftijd (verjonging),  bij gelijke geschiktheid geniet een vrouw de voorkeur.  Daarnaast worden kennis en ervaring op het gebied van (digitale) communicatie en ecologie heel belangrijk gevonden. als ook het kunnen functioneren binnen een vereniging waarin een veelheid aan diverse belangen worden behartigd.

U kunt zich kandidaat stellen door voor 17 juni 2022 een motivatiebrief met een kort CV te sturen naar de ambtelijk secretaris van de vertrouwenscommissie: [email protected]. De kennismakingsgesprekken met de geselecteerde kandidaten zullen plaatsvinden op 27 juni a.s.