Zon op
07:03
Zon onder
20:18
Nachtmodus

Update vogelgriep 21/12: jachtbeperkingen ingesteld rond recente uitbraken

Sinds 13 december zijn er vier nieuwe uitbraken geweest van vogelgriep bij bedrijfsmatige kippen- en eendenbedrijven. In Abbega (13 december), Kamperveen (16 december), Hiaure (18 december) en Boven-Leeuwen (19 december). Rond deze uitbraken is door het ministerie van Economische zaken een aantal maatregelen genomen, waaronder een jachtverbod op watervogels in een 10KM-zone rond de besmette bedrijven. Ook is het in deze gebieden verboden om te jagen met het risico op het verstoren van watervogels. Zie voor de exacte regeling Rijksoverheid.nl. Via de onderstaande kaart (aanklikken) vindt u een actueel overzicht van de 10KM-zones, waar onder andere beperkingen met betrekking tot de jacht zijn ingesteld.

Actuele kaart vervoers- en jachtbeperkingsgebieden door vogelgriep Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Oproep aan jagers: meld dode (water)vogels

De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging roept haar leden op om dood gevonden (water)vogels te melden. In het kader van de vogelgriepmonitoring is het nu extra belangrijk dat vondsten van dode wilde vogels gemeld worden. Voor deze monitoring heeft de EU een lijst opgesteld met ‘doelsoorten’. In grote lijnen zijn de vogelsoorten die DWHC graag gemeld krijgt voor het testen op vogelgriep: eenden, ganzen, zwanen, futen, rallen, reigers, meeuwen, steltlopers, kraaiachtigen en roofvogels. Melden van minder dan drie dode watervogels kan via de website van het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC): https://www.dwhc.nl/meldingsformulier/

Meerdere dode watervogels -> bel  NVWA

Als 3 of meer dode watervogels (eenden, zwanen of ganzen) op dezelfde plaats worden gevonden, dan moet u contact opnemen met de NVWA (045 – 546 31 88). Om een goed beeld te krijgen van de sterfte in Nederland, verzoeken wij u om deze dieren ook te melden via DWHC en/of Sovon en bij opmerking aan te geven dat u contact heeft gehad met de NVWA.

Dossier: vogelgriep

Dossier vogelgriep: hier leest u alle recent verschenen informatie over de vogelgriep eenvoudig terug

Dossier vogelgriep: hier leest u alle recent verschenen informatie over de vogelgriep eenvoudig terug

  • Delen:


Gerelateerd nieuws