Zon op
07:03
Zon onder
20:18
Nachtmodus
Foto: Dorje van Halderen

Update vogelgriep 24/11 – Meer uitleg over verbod ‘Verstoring van watervogels door jacht’

Jagers hebben behoefte aan nadere uitleg op het punt van “jagen in gebieden waar dit watervogels kan verstoren”. De interpretatie die de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging aan die bepaling in de Regeling ter preventie van de Vogelgriep geeft is dat men niet moet gaan jagen in gebieden waar zich op dat moment grote hoeveelheden watervogels bevinden. Het (doen) opvliegen van een of enkele watervogels tijdens het jagen is volgens de Jagersvereniging vergelijkbaar met de verstoring die een willekeurige voorbijganger zou kunnen veroorzaken en wordt volgens de Jagersvereniging niet gezien als handelend in strijd met de Regeling. Het bejagen van ganzen en eenden blijft vooralsnog verboden.

Deze interpretatie is getoetst bij het ministerie van economische zaken. Het ministerie heeft deze interpretatie niet van de hand gewezen. Met een brief  aan het ministerie hebben we gevraagd om verduidelijking op het punt van de intrekking van ontheffingen en vrijstellingen.

  • Delen:


Gerelateerd nieuws