Zon op
05:29
Zon onder
21:56
Nachtmodus

Tweede Kamer behandelt uitvoeringsregels Wet Natuurbescherming

Op 1 januari 2017 treedt de Wet natuurbescherming in werking. Onderdeel van deze wet zijn de uitvoeringsregels die een aantal praktische zaken nader regelen. Denk hierbij aan de te gebruiken middelen, jachtveldeisen, etc. De afgelopen weken zijn deze uitvoeringsregels ‘voorgehangen’ in de Tweede Kamer. Dit betekent dat de Tweede Kamerleden de mogelijkheid hadden om staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken te bevragen over de Uitvoeringsregels. Met moties kunnen Kamerleden dan nog proberen om aanpassingen in de uitvoeringsregeling te realiseren. Vanmiddag werden de vragen van de Kamerleden aan de staatssecretaris voorgelegd en is er gestemd over de moties.

De Jagersvereniging vroeg aandacht van de Kamerleden voor: een landelijke exotenlijst, gelijktrekking met Europese regelgeving, landelijke regelingen voor jachthondentraining en –wedstrijden, een verbod op het opzettelijk verstoren van de jacht en verduidelijking over de middelen die jagers mogen gebruiken tijdens de jacht, beheer en schadebestrijding.

Hulpmiddelen

Om in de praktijk effectief te kunnen werken hebben jagers bij de uitvoering van jacht, beheer en schadebestrijding een aantal hulpmiddelen nodig, zoals camouflagenetten, plastic lokvogels en lokfluiten. In de uitvoeringsregels bestond op dit onderwerp onduidelijkheid, waardoor voor het gebruik van plastic lokkers en lokfluiten er in de toekomst mogelijk een provinciale vergunning nodig zou zijn. De Jagersvereniging heeft aandacht gevraagd voor deze onduidelijkheid, waarop het CDA samen met de SGP een motie indiende gericht op verheldering van de uitvoeringsregels op dit punt.

Duidelijkheid

Deze motie werd verworpen, maar in zijn mondelinge toelichting gaf staatssecretaris Van Dam wel de gevraagde verduidelijking: onder de Wet Natuurbescherming zijn alle hulpmiddelen zonder aanwijzing of ontheffing voor de jacht op vogels toegestaan, tenzij deze expliciet verboden zijn in de Vogelrichtlijn. De verboden middelen zijn oa.: bandopnames en verminkte, levende lokvogels. Lokfluitjes en plastic lokkers zijn en blijven dus toegestaan zonder aanvullende provinciale vergunningen.

Nadat de Raad van State de uitvoeringsregelgeving getoetst heeft op kwaliteit en uitvoerbaarheid en beoordeeld heeft of ze in overeenstemming zijn met de grondwet, andere wetten en internationale verdragen, zal de Wet Natuurbescherming op 1 januari 2017 van kracht worden.

Een beschrijving van de totstandkoming van de Wet Natuurbescherming vindt u in ons dossier Wet natuurbescherming

  • Delen:


Gerelateerd nieuws