06:27
20:46
Nachtmodus

Frank Futselaar

SP: “De SP is geen voorstander van het verruimen van regelgeving omtrent jacht.”

Reactie Frank Futselaar

Stelling 1:

Investeringen in het landschap moeten gepaard gaan met goed en werkbaar beleid voor boeren, terreinbeheerders, jagers en andere vrijwilligers. Samenwerking tussen overheden, alle grondgebruikers en grondeigenaren in het landelijk gebied is een voorwaarde voor herstel van het evenwicht in het drukke Nederlandse cultuurlandschap. Duurzame benutting (zoals vissen, jagen en wildplukken) vormt daarbij een uitstekende garantie voor behoud van ons landschap.

De SP is het deels eens met deze stelling. Inspanningen van boeren en terreinbeheerders op het gebied van dierenwelzijn, groen landschapsbeheer en verduurzaming verdienen een passende beloning. De SP geeft de voorkeur aan faunabeheer door natuurlijk evenwicht en is tegen de plezierjacht. Alleen in geval van ernstige en wetenschappelijk onderbouwde gevaren voor de volksgezondheid of in geval van grote schade die niet diervriendelijk kan worden bestreden, kan jacht een optie zijn.

Stelling 2:

Om landelijk stijgende maatschappelijke kosten (landbouwschade, aanrijdingen, botsingen met vliegtuigen) te voorkomen moet er meer nationaal beleid komen voor faunabeheer en moeten onnodige bureaucratische belemmeringen voor de vrijwillige uitvoerders van het Nederlandse faunabeleid worden verminderd.

De SP is geen voorstander van het verruimen van regelgeving omtrent jacht. Wel dient er te worden gekeken hoe terreinbeheerders en grondbezitters een bijdrage kunnen leveren aan het bevorderen van een gezonde wildstand. De voorkeur gaat daarbij uit naar natuurlijk beheer en preventieve maatregelen om schade te voorkomen.

Bekijk het volledige verkiezingsprogramma van de SP