06:29
20:45
Nachtmodus

Laure Bromet

GroenLinks: “Duurzame “benutting” in de vorm van plezierjacht kan niet plaatsvinden.”

Reactie Laura Bromet

Stelling 1:

Investeringen in het landschap moeten gepaard gaan met goed en werkbaar beleid voor boeren, terreinbeheerders, jagers en andere vrijwilligers. Samenwerking tussen overheden, alle grondgebruikers en grondeigenaren in het landelijk gebied is een voorwaarde voor herstel van het evenwicht in het drukke Nederlandse cultuurlandschap. Duurzame benutting (zoals vissen, jagen en wildplukken) vormt daarbij een uitstekende garantie voor behoud van ons landschap.

Ja, investeringen in het landschap moeten gepaard gaan met goed, toekomstgericht beleid waarin langetermijnperspectief geboden wordt. GroenLinks wil natuur in Nederland weer de plaats geven die het verdient. We willen daarom 100.000 hectare nieuwe natuur aanleggen. Daarnaast wil GroenLinks de natuur beter beschermen door de uitstoot van stikstof terug te brengen met 50 procent in 2030 en dat wettelijk vast te leggen. We willen de komende kabinetsperiode 17 miljoen extra bomen planten: voor elke Nederlander een boom. Met dit alles herstellen we de biodiversiteit, die de afgelopen decennia dramatisch achteruit is gegaan. Duurzame “benutting” in de vorm van plezierjacht kan niet plaatsvinden. GroenLinks is geen voorstander van plezierjacht. Dieren hebben recht op een respectvolle behandeling en worden te vaak gebruikt als gebruiksvoorwerpen of productiemiddelen. Beheersjacht mag wat GroenLinks betreft alleen onder strenge voorwaarden.

Stelling 2:

Om landelijk stijgende maatschappelijke kosten (landbouwschade, aanrijdingen, botsingen met vliegtuigen) te voorkomen moet er meer nationaal beleid komen voor faunabeheer en moeten onnodige bureaucratische belemmeringen voor de vrijwillige uitvoerders van het Nederlandse faunabeleid worden verminderd.

GroenLinks vindt dat faunabeheer in de vorm van jacht alleen mag worden ingezet bij ernstige bedreiging van de volksgezondheid, veiligheid of biodiversiteit èn als elk ander diervriendelijk alternatief niet werkt. GroenLinks wil goede regelgeving om diervriendelijkheid te kunnen controleren.

Bekijk hier het volledige verkiezingsprogramma van GroenLinks