Zon op
05:29
Zon onder
21:43
Nachtmodus
Foto: Robert-Jan Asselbergs

Terugblik – Column van de voorzitter in De Jager #17

Zo  tegen de Kerst, nog volop genietend van de jacht, wil ik graag met u terugblikken op het afgelopen jaar. Dit jaar werd de laatste fase van de nieuwe wet Natuurbescherming afgerond. Samen met de provinciale bestuurders maakten we ons hard voor werkbare regelgeving in de provincies. We zijn tevreden over wat er nu ligt, maar beseffen ook dat er nog stappen moeten worden gezet. Ter voorbereiding op de nieuwe wet, waarin WBE’s een zwaardere rol en grotere verantwoordelijkheid krijgen, trok ons landelijk bureau het land in en voorzag de WBE’s van nieuwe statuten en een huishoudelijk reglement.

Ook startten we dit jaar met de nieuwe verenigingsstructuur, waarbij uw stem via de provinciale vertegenwoordigers wordt gehoord in de Ledenraad, het hoogste orgaan van onze vereniging. Voor de komende jaren heeft de Ledenraad het strategische plan vastgesteld. Kortom, we blijven ons inzetten voor de weidelijke jacht, die we op verantwoorde wijze verder willen uitbreiden. Daarbij voeren we ons beleid uit binnen de gestelde financiële kaders: uw contributie wordt efficiënt ingezet.

Ook in 2016 kreeg ik vaak te horen dat onze vereniging zich buitengewoon goed manifesteert in het publieke domein. Goede voorbeelden te over. Via deze PR scheppen we stap-voor-stap een positief maatschappelijk klimaat waarin we onze doelstellingen kunnen verwezenlijken. En dan de uitbraak van vogelgriep, middenin het jachtseizoen. Als je dat hoort, denk je als jager: daar gaan we weer, we zijn weer het ‘haasje’. We staan uiteraard achter adequate maatregelen. Maar deze, hoe goedbedoeld ook, waren te ruim, voor interpretatie vatbaar en niet adequaat. Mede dankzij de kennis die onze vereniging heeft ingebracht, besloot de overheid de maatregelen aan te passen. En daar zijn we blij mee.

Al deze positieve ontwikkelingen zijn niet mogelijk zonder de enorme inzet van al onze vrijwilligers en onze eigen medewerkers. Ik wil graag dat u weet hoezeer wij uw aller inzet waarderen. Rest mij niets anders dan u een fijne Kerst en jaarwisseling toe te wensen en heel veel jachtgenoegen in het nieuwe jaar.

Noot van de redactie: deze column verscheen in nummer 17 van De Jager, die op 23 december bij onze leden werd bezorgd.

Daan van Doorn

Voorzitter landelijk bestuur
  • Delen:


Gerelateerd nieuws