Zon op
07:03
Zon onder
20:18
Nachtmodus
Foto: Anthony van der Loo

Persbericht – Telling 2015: Aantal overzomerende ganzen voor het eerst in decennia gedaald

Meer ruimte en verantwoordelijkheid bij jagers

Amersfoort – Vandaag publiceert de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging de landelijke cijfers van de telling van de overzomerende ganzen, uitgevoerd in juli 2015. Deze cijfers laten zien dat de aantallen ganzen voor het eerst sinds de hervestiging en introductie van de grauwe gans, zo’n 40 jaar geleden, zijn gedaald. Het aantal getelde ganzen kwam in 2015 uit op 598.000. Dit is een afname van 1% ten opzichte van 2014 toen er 609.000[i] ganzen geteld werden. In de afgelopen jaren groeide het aantal ganzen jaarlijks met 20 tot 37%.

Uit de tellingen kan worden vastgesteld dat de jarenlange groei van de landelijke populatie nu voor het eerst is omgezet naar een lichte afname. Als dit zich voort blijft zetten, is het scenario dat CLM schetste – zonder ingrijpen een toename in 2018 tot 1,35 miljoen overzomerende ganzen – vrijwel uit beeld. De afname geldt voor alle soorten, behalve voor de nijlgans. Die nam in aantal toe.

Breed palet
Provincies hebben in 2015 gebruik gemaakt van een breed palet aan maatregelen om de groei van het aantal overzomerende ganzen om te buigen. Bejaging van ganzen door vrijwillige jagers maakt daar onderdeel van uit. Andere maatregelen zijn: vernietigen van eieren en vergassing van ruiende ganzen. Deze laatste twee maatregelen worden op initiatief van natuurorganisaties of de provincies ingezet.

Grauwe gans op wildlijst
Op dit moment valt de bejaging van ganzen onder de bevoegdheid van provincies. Dit levert een lappendeken aan wet- en regelgeving op. Daarnaast bezorgt het provincie en jager een grote hoeveelheid aan extra administratieve taken. De Jagersvereniging pleit ervoor om de grauwe gans op de wildlijst te plaatsen. Door deze soort op de wildlijst te plaatsen, laat de overheid zien dat de populatie ganzen zodanig groot is dat er duurzaam ganzen geschoten kunnen worden om op te eten. Bovendien gelden dan landelijke eenduidige regels met veel minder bureaucratie.

De Jagersvereniging pleit ervoor om de grauwe gans op de wildlijst te plaatsen.

De Jagersvereniging pleit ervoor om de grauwe gans op de wildlijst te plaatsen.

Telling

Ieder jaar tellen jagers en andere vrijwilligers (terreinbeheerders, vogelaars en agrariërs) de aantallen ganzen in ons land. Dat doen zij op een vaste datum en volgens een vast telprotocol. De cijfers worden verzameld bij de provinciale Faunabeheereenheden. De Jagersvereniging interpreteert de landelijke cijfers.

<Einde persbericht>

Meer lezen?

Lees het achtergrondartikel in vakmagzine De Jager (#4 2016)

 

[i] In het persbericht dat de Jagersvereniging op 30 november 2014 uitbracht, stond het aantal van 630.000 overzomerende ganzen vermeld. Daarbij was een marge opgenomen van +/- 5%. Deze marge was opgenomen omdat op dat moment uit een aantal gebieden nog telcijfers ontbraken.Gerelateerd nieuws