Zon op
07:10
Zon onder
20:13
Nachtmodus
Foto: Robert-Jan Asselbergs

Tekst en uitleg Jagersvereniging over item knobbelzwanen EenVandaag

Reactie op uitzending EenVandaag
25 februari 2015, 16.30 uur – De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging heeft de uitzending van EenVandaag vandaag kunnen bekijken. Uit de beelden lijken handelingen van (een) jager(s) niet in lijn te zijn met de gedragscode voor jagers. Omdat de gedragscode een belangrijk leidraad is voor de Jagersvereniging, is dit reden voor de vereniging om nader onderzoek te doen.

De Jagersvereniging is vooraf niet benaderd door EenVandaag om reactie te geven in het item zelf, noch heeft zij de beelden vooraf gezien. De Jagersvereniging heeft dan ook niet eerder op de beelden kunnen reageren.

Tekst en uitleg over schieten knobbelzwanen en vergunning
24 februari 2016, 11.28 uur – Woensdagavond 24 februari besteedde EenVandaag aandacht aan het schieten van knobbelzwanen in de provincie Zuid-Holland. Uit de vooraankondiging kunnen wij opmaken dat daarbij ook jagers in beeld worden gebracht die zwanen schieten. De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging kan zich voorstellen dat beelden van een mooi dier dat wordt geschoten indruk maken en emotionele reacties kunnen oproepen. Het is nooit aangenaam om te zien dat een dier gedood wordt. Al voor de uitzending ontvingen wij daarover reacties. De Jagersvereniging, de grootste belangenbehartiger van jagers in Nederland, is echter niet benaderd tijdens het maken van de reportage noch is ze om een reactie gevraagd. Door middel van deze reactie op haar website geeft de Jagersvereniging antwoord op de vraag waarom zwanen worden geschoten door jagers en hoe de vergunning tot stand komt.

Vergunning
In Zuid-Holland heeft de provincie op verzoek van de gebruikers van landbouwpercelen aan jagers een vergunning gegeven om knobbelzwanen te schieten. De grondeigenaren, verenigd in de Faunabeheereenheid, vragen die vergunning aan omdat zij schade ondervinden van grote aantallen zwanen op hun land. Deze vergunning kan alleen worden gebruikt als er eerst andere, verjagende maatregelen zijn getroffen, zoals het plaatsen van linten, vlaggen en/of gaskanonnen. Deze middelen worden door de eigenaren van de grond aangebracht. Wanneer deze middelen onvoldoende effect sorteren, kan de grondeigenaar de jagers op zijn land vragen om de dieren te verjagen door een aantal zwanen te schieten. Jagers zijn degenen die hier wettelijk gezien uitvoering aan kunnen en mogen geven. Het is aan jagers om dit op een goede en veilige manier te doen waarbij zij gebonden zijn aan strenge wet- en regelgeving, de gedragscode die jagers hebben opgesteld en het provinciale Faunabeheerplan. Als Jagersvereniging hechten wij veel waarde aan de juiste naleving hiervan. Jagen in Nederland dient altijd een doel: om te beschermen, te beheren en te benutten.

Schadevergoeding relatief laag
Tevens mogen grondeigenaren een vergoeding aanvragen voor schade die veroorzaakt wordt door zwanen. De uitgekeerde schadevergoeding voor zwanen is de laatste jaren relatief laag. Dat komt omdat in de provincies waar veel zwanen voorkomen een vergunning voor het verjagen en schieten van zwanen is afgegeven, waar gebruik van is gemaakt. Op die manier gaat de overheid er van uit dat de ondervonden schade wordt beperkt. Doel is om een balans te handhaven tussen natuur en de landbouw.

Aantal geschoten zwanen lijkt toe te nemen
Recent is bekend geworden dat er verbod komt op het zwanendriften. Bij het zwanendriften worden zwanen gevangen en geleewiekt. Zwanendriften heeft niets met jagen van doen. Doordat het zwanendriften is gestopt lijkt echter het aantal zwanen in de provincie Zuid-Holland toe te nemen. De zwanen, die voorheen door de zwanendrifters werden gevangen en verkocht, bevinden zich nu nog in de polders. In de afgelopen jaren werden er jaarlijks tussen de 1.000 en 1.800 zwanen in deze provincie geschoten. Vanaf november 2015 zijn er in ongeveer drie maanden tijd 1.052 zwanen geschoten in de provincie Zuid-Holland.

Duurzaam eten
Net zo goed als al het andere eetbare wild dat wordt geschoten door jagers in Nederland, wordt ook het vlees van de knobbelzwaan gegeten. De provincies Utrecht en Zuid-Holland hebben bijvoorbeeld beide aangegeven dat dieren die gedood worden in het kader van het voorkomen van schade – muskusrat, spreeuw, zwaan bijvoorbeeld – beschikbaar kunnen komen voor consumptie, waardoor een nuttige toepassing van natuurproducten ontstaat.

Een goed voorbeeld hiervan in Restaurant De Pronckheer dat zwaan heeft geplaatst op haar menukaart. Recent maakte Een Vandaag een reportage over dit onderwerp met de eigenaar en de jager van De Pronckheer.

Faunabeheerplan zwanen Zuid-Holland
Meer informatie over de aantallen zwanen, het beleid en de landbouwschade vindt u op de website van de FBE Zuid-Holland.

Lees verder

  • Delen:


Gerelateerd nieuws