Zon op
05:23
Zon onder
21:58
Nachtmodus
Foto: Bram de Jong

Succesvolle Beheerdersdag 2018 voor jagers

Vrijdag 28 september 2018 was de 10e Beheerdersdag. Op landgoed Mariënwaerdt kwamen  ongeveer 650 beheerders samen voor een dag vol interessante workshops, lezingen en overheerlijke wildhapjes. Onder de aanwezigen waren beheerders van landgoederen, natuurterreinen, gemeenten en waterschappen, maar ook jagers, bosbouwers, onderzoekers, rentmeesters en groene adviesbureaus.

De Jagersvereniging was als partner van de Beheerdersdag met vijf medewerkers present met een informatiestand en wildhapjes, verzorgd door chef-kok Thijs Staffhorst. De opgezette grauwe gans in de stand was een dankbare publiekstrekker en onderwerp van interessante discussies, evenals de informatie uit het veldexperiment Bloemrijke akkerranden. Voor de Jagersvereniging was het een belangrijke dag om te netwerken en vooral niet-jagers te betrekken bij jacht, beheer en schadebestrijding. De hapjes met ‘pulled goose’, wilde eendenbouten, reebiefstuk, gerookte gans en gebraden duif gingen als warme broodjes over de toonbank.

Lezing Wim Knol over bloemrijke akkerranden
Wim Knol, de ecoloog van de Jagersvereniging, hield een lezing over het veldexperiment van de Jagersvereniging Bloemrijke akkerranden. Zie ook het artikel over dit onderwerp in De Jager, dat gratis te lezen is via deze website.

Knol was enthousiast: ‘Er was veel positieve verbazing over het feit dat ook jagers zich bezig houden met biotoopbeheer voor biodiversiteit. Ook werd het voor een groot aantal aanwezigen duidelijk dat jagers belangrijke partners zijn in het buitengebied met wie samenwerking noodzakelijk en waardevol is. Maar belangrijker nog, het zijn in toenemende mate natuurorganisaties zelf die ook zien dat naast beschermen ook beheren belangrijk is. Een verwijzing naar de Afrikaanse varkenspest maakt dat extra duidelijk en actueel.’

Samen voor de patrijs
Een workshop die ook veel publiek trok, was de lezing van Frans ter Bogt (vogelwerkgroep Zuidoost-Achterhoek) en Herman Simmelink (WBE Aalten). Zij vertelden over hun succesvolle project voor de patrijs in de Achterhoek ‘Samen voor de patrijs’. Dat leverde ter plekke al weer nieuwe initiatieven op. Eerder verscheen ook hierover een artikel in De Jager, dat gratis te lezen is via de website.

Beheren doe je samen
Dat beheer succesvol wordt wanneer verschillende partijen samenwerken, was ook de kern van het betoog van Roelf Hovinga, werkzaam als senior boswachter bij Landschap Noord-Holland. Hij hield een interessante lezing over de noodzaak van predatorenbeheer ten behoeve van weidevogels. Grote delen buitengebied in Nederland zijn versnipperd en gecultiveerd terwijl de weidevogels juist baat hebben bij grote open gebieden die hen veiligheid bieden tegen predatoren. De Nederlandse natuur is een cultuurlandschap geworden. Zijn lezing maakte duidelijk dat predatie zo’n groot probleem is, dat niets doen betekent dat weidevogels gaan verdwijnen. Ook als het weidevogelbeheer prima op orde is. Hij baseerde zich hierbij naast eigen waarnemingen ook op onderzoeken uit Groot-Brittannië en Duitsland. In Groot-Brittannië werden 179 kievitpullen gevolgd waarvan 87% werd gepredeerd. In Duitsland (Nedersaksen) was dit percentage zelfs 100%! Agrariërs, jagers, terreinbeheerders en vogelaars in de zaal ondersteunden dit verhaal.

Volgend jaar op 27 september is de volgende Beheerdersdag. Ideeën voor interessante lezingen zijn welkom via ecologie@jagersvereniging.nl

(c) fotografie: Bram de Jong

  • Delen:


Gerelateerd nieuws