Zon op
05:39
Zon onder
21:49
Nachtmodus
Foto: Lonneke Wiggers

Steeds meer schade door ganzen in landbouwgebied – NRC Handelsblad

De schade door ganzen in landbouwgebieden neemt sterk toe. In heel 2012 keerde het Faunafonds nog 9,2 miljoen euro uit aan boeren voor ganzenschade, maar dit was in alleen de eerste zes maanden van 2016 al 16,3 miljoen. Dat blijkt uit een analyse door NRC van de meldingen die bij het fonds zijn gedaan. Het Faunafonds is een organisatie die namens de overheid de schade vergoedt die inheemse dieren aanrichten.

De grauwe gans richt de meeste schade aan: 6,5 miljoen het eerste half jaar. Daarna komen de brandgans (4,7 miljoen) en de kolgans (3,9 miljoen). Ganzen foerageren op weilanden. Het gras dat zij eten is bedoeld voor de veehouderij.

Maar het zijn niet alleen veehouders die schade ondervinden. Zo kreeg in 2015 een boer in Lelystad 155.515 euro voor schade die grauwe ganzen aan zijn winterwortelen hadden aangericht. Dit is meteen het hoogste bedrag dat het fonds heeft uitgekeerd sinds 2012.

Het zijn niet alleen veehouders die schade ondervinden. Zo kreeg in 2015 een boer in Lelystad 155.515 euro voor schade die grauwe ganzen aan zijn winterwortelen hadden aangericht.

Het zijn niet alleen veehouders die schade ondervinden. Zo kreeg in 2015 een boer in Lelystad 155.515 euro voor schade die grauwe ganzen aan zijn winterwortelen hadden aangericht.

Slechts één ander kreeg meer dan een ton: veehouder Eldert de Boer uit Middelie (Noord-Holland) ontving dit jaar 120.299 euro. „Het is uit de klauwen gelopen”, zegt hij over de ganzen. Door de vraat is hij 10.000 euro per maand kwijt aan extra voer voor zijn koeien. „Dus reken maar uit.”

Lees het volledige interview met Eldert de Boer hier gratis terug op Blendle

De verschillende ganzen richten verreweg de meeste schade aan. Slechts 700.000 euro werd dit jaar uitgekeerd voor andere boosdoeners. De belangrijkste daarvan is de smient, een eendensoort (613.000 euro het eerste halfjaar). Daarna komt de mees, die actief is in de boomgaarden in de Betuwe en Zeeland. In 2015 richtten meesachtigen voor 6,5 ton schade aan. Omdat dit altijd in de tweede helft van het jaar wordt gedeclareerd, is niet bekend wat de schade in 2016 wordt.

Lees het volledige artikel in NRC Handelsblad gratis terug op Blendle


Standpunt Jagersvereniging over ganzen

In Nederland komen de laatste jaren ongekend hoge aantallen ganzen voor. In de winter kan dit oplopen tot bijna 2,5 miljoen winterganzen en in de zomer tot 630.000 zomerganzen. Wanneer daar ook nog de zwanen, smienten en meerkoeten bij worden geteld dan zijn er in de winter dus ruim 3 miljoen grasetende vogels aanwezig. Ze leven grotendeels op economische graslanden en akkers. Op het grasland van agrariërs verorbert één gans ongeveer 500 gram vers gras per dag. Ganzen foerageren ongeveer tien uur per dag, vanwege de beperkte spijsvertering poept een gans iedere vier minuten. Zo zorgen ganzen voor vraatschade en doen zij de voedingswaarde van graspercelen afnemen door hun uitwerpselen. Jaarlijks bedraagt de ganzenschade in de landbouw circa 70 miljoen euro, waarvan een beperkt deel wordt vergoed.

Nederland heeft een internationale verantwoordelijkheid om een minimum aantal ganzen te herbergen. De daadwerkelijke aantallen zijn vele malen hoger dan het afgesproken minimum.

Hier vindt u het standpunt over ganzen van de Jagersvereniging

Lees het volledige artikel in NRC Handelsblad gratis terug op Blendle

Blendle.nl
  • Delen:


Gerelateerd nieuws