Zon op
06:12
Zon onder
21:17
Nachtmodus
Foto: Michael Migos

Overijssele Statenleden brengen werkbezoek aan weidevogelproject lokale jagersvereniging

Woensdag 14 juni jongstleden waren de Statenleden van de provincie Overijssel uitgenodigd voor een kennismaking met de Overijsselse afdeling van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging. Samen met de Overijsselse bestuurders brachten de 9 Statenleden een bezoek aan het werkgebied van de wildbeheereenheid Midden Salland, de lokale jagersvereniging, in Lierderholthuis.

Uiteraard waren alle partijen uitgenodigd en kon de organisatie afgevaardigden van nagenoeg alle partijen (CDA, VVD, D66, CU, SGP, PvdA en PVV) welkom heten. Aanwezigen kregen van Rien van der Vlies, regiomanager, een korte uitleg over de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (opbouw, activiteiten van de vereniging, etc). Daarna was het woord aan Kai Nijboer, bestuurslid van de WBE Salland Midden, om uitleg te geven over wat de jagers zoal doen in het gebied omtrent jacht, beheer en schadebestrijding. Ook zaken als biotoopverbetering en voorlichting uitgevoerd door jagers werden toegelicht. De uitleg maakte duidelijk dat de activiteiten van jagers zeer divers zijn. Verantwoord beheren en benutten is niet voor niets het motto van de Jagersvereniging.

Afgevaardigden van CDA, VVD, D66, CU, SGP, PvdA en PVV van de provincie Overijssel luisteren naar uitleg over de inzet van Nederlandse jagers op het gebied van weidevogelbeheer.

Bureaucratie in weidevogelbeheer
Daarna nam Bertwin Elshof, WBE Midden Salland en sterk betrokken bij het weidevogelbeheer, het woord om tekst en uitleg te geven over het weidevogelproject rondom Liederholthuis. Zowel de successen alsook de (bureaucratische) moeilijkheden werden duidelijk besproken. Om het succes van het weidevogelproject zelf te kunnen zien, zijn vervolgens alle Statenleden in een huifkar het gebied doorgereden. Daarbij was duidelijk te horen en te zien hoe succesvol het weidevogelproject rondom Lierderholthuis werkelijk is. Ter afsluiting was een vragenronde waarbij de vele vragen beantwoord werden. Betrokkenen waren het er over eens, dat het werkbezoek een succes was.

Tijdens het veldbezoek met huifkar zien en horen de Statenleden hoe succesvol het weidevogelproject rondom het Lienderholthuis is.

Tijdens de dag viel de afwezigheid van een tweetal fracties op: PvdD, en 50+. Zij hebben helaas geen reactie op de uitnodiging gegeven. De SP en GL hadden zich afgemeld. Hun afwezigheid is opvallend omdat juiste deze fracties in de Staten veel opmerkingen hebben op het door de jagers uitgevoerde beleid. Een gemiste kans dus voor hun afgevaardigden om zich breed te informeren.

  • Delen:


Gerelateerd nieuws