Zon op
06:17
Zon onder
21:11
Nachtmodus

De Jagersvereniging presenteert standpunt reeën

Het ree (Capreolus capreolus) is een succesvolle wildsoort in Nederland: De afgelopen zestig jaar is het aantal reeën in Nederland vertwintigvoudigd, van ca. 5.000 in 1950 tot ca. 100.000 stuks vandaag de dag. Reewild leeft bij voorkeur in bosrijke omgeving, afgewisseld met open grasland, akkers en houtwallen. In Nederland zien we inmiddels ook reeën in open, bosarme landschappen voorkomen, de zogenaamde ‘veldreeën’. Het aantal reeën in een gebied varieert van enkele tot soms wel 20 reeën per 100 hectare.

Standpunt reeën

Door een helder en afgewogen standpunt in te nemen, gebaseerd op betrouwbare data, (ecologische) kennis en ervaring vanuit het veld neemt de Jagersvereniging in voor jagers belangrijke vraagstukken een duidelijke positie in. Dit zorgt voor een herkenbare en eenduidige stellingname richting media, politiek en samenleving. Recent stelde ons Landelijk Bestuur het standpunt beheer reeën vast.

Standpunt van de Jagersvereniging

  • Reewild is een gewenst onderdeel van de Nederlandse natuur, omwille van zijn eigen, intrinsieke waarde, omwille van zijn ecologische waarde, omwille van zijn belevingswaarde en omwille van de benuttingswaarde voor de mens.
  • Gezien de huidige omvang van de reewildpopulatie is duurzame benutting van het reewild ter verkrijging van voedsel voor de mens verantwoord en gerechtvaardigd.
  • Verder lezen

Registratie

Bij de bejaging van reewild is het belangrijk dat jagers alles in het werk stellen om het toegewezen afschot te halen en de gegevens daarvan invoeren in het registratiesysteem. Ook valwild, in het verkeer en door ziekten, moet worden geregistreerd zodat er op provinciaal en landelijk niveau inzicht kan worden gegeven in de gang van zaken.

Meer standpunten?

Op deze website vindt u ook verscheidene andere standpunten, waarin de Jagersvereniging duidelijk aangeeft hoe zij tegen deze zaken aankijkt. U vindt hier bijvoorbeeld standpunten op de onderwerpen: ganzen, vossen, het nulstandbeleid, weidevogels, wolven en de gedragscode van de Nederlandse jagers.

  • Delen:


Gerelateerd nieuws