Zon op
06:17
Zon onder
21:11
Nachtmodus
Foto: Meijco van Velzen

Spin – Column van de voorzitter in De Jager #6

Onlangs werden jagers in Noord-Holland gevraagd om extra inzet bij het bejagen van ganzen in een straal van 10 kilometer rond Schiphol. Dit in het kader van vlieg- veiligheid. Meerdere wildbeheereenheden verleenden hier medewerking aan.

Jagers en de Jagersvereniging geven al geruime tijd te kennen dat de ganzen- populatie in Nederland de pan uitrijst. Als de overheid echt iets wil doen aan het terugdringen van het aantal ganzen in Nederland moet zij alle betrokken partijen verplichten hieraan mee te werken. Dit kan niet alleen de verantwoordelijkheid van de jager zijn.

Bij het bureau kwamen meerdere vragen van de pers over dit onderwerp binnen. Een van de meest opvallende was de vraag of jagers wel mee moeten werken. De journalist stelde hiermee een belangrijke kwestie aan de orde. Is het logisch om mee te werken aan het oplossen van een uit de hand gelopen vraagstuk? Voor ons jagers is het vanzelfsprekend om een afweging te maken tussen de verschillende belangen die er spelen in het jachtveld. Boeren willen hun oogst zeker stellen, toeristen vliegen graag veilig van A naar B en een aantal kwetsbare diersoorten in ons landschap staat onder druk. Wij zijn als jagers de spin in het web van al die belangen. Verantwoordelijkheid nemen hoort daarbij en is onderdeel van de jacht.

Dat betekent ook dat de jager kan uitleggen wat hij doet en waarom hij dat doet. De vereniging heeft op dit gebied de laatste jaren grote stappen gezet. We gaan ingewikkelde kwesties niet meer uit de weg maar benoemen ze, kaarten netelige dossiers aan en zetten deze op de agenda van politici of pers. Denk bijvoorbeeld aan het effect van predatie op de weidevogelstand. Maar ook de inzet van jagers, zoals bijvoorbeeld het redden van reekalveren, brengen we naar buiten. Positief effect: steeds meer organisaties maken zich sterk om reekalveren van de maaibalken te redden.

Het doet me deugd dat steeds meer jagers en WBE’s op actieve wijze de juiste informatie uitdragen. Dat helpt ons enorm. Een WBE-bestuurder merkte recent op: ‘Door als jager te laten zien dat je verstand van zaken hebt en verantwoordelijkheid durft te nemen, krijg je vanzelf de erkenning die je toekomt.’

Daan van Doorn

Voorzitter Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging
  • Delen:


Gerelateerd nieuws