Zon op
05:29
Zon onder
21:43
Nachtmodus
Foto: Robert-Jan Asselsbergs

Seriemoordenaar op schoot – Bionieuws

In Bionieuws, het tweewekelijks blad voor biologen, verscheen een twee pagina’s groot artikel over het effect van (verwilderde) katten op de natuur. Negen miljoen Britse huiskatten doden 220 miljoen prooien per jaar. ‘Website van de Vogelbescherming is opmerkelijk stil.’

In het artikel wordt onder meer de Amerikaanse ecoloog Pete Marra geciteerd. Hij is hoofd van het Vogeltrekstation in Washington en auteur van het boek Cat Wars. ‘Vrijrondlopende katten vormen zonder twijfel een bedreiging voor mensen als gastheren van zoönosen, voor de biodiversiteit door een ongelooflijke mortaliteit onder in het wild levende dieren te veroorzaken en hebben bijgedragen aan minstens 63 uitstervingen’, schrijft Marra in een geaccepteerde maar nog niet gepubliceerde publicatie.’

Brits onderzoek: mMiljoen dode vogels per dag
Ook wordt in het artikel van Bionieuws verwezen naar een Brits onderzoek. ‘Een groot Brits onderzoek waarbij ruim vijftien jaar geleden gedurende vijf maanden de prooien zijn geteld die katten mee naar huis brachten, kwam voor het totale Britse kattenbestand van 9 miljoen huiskatten ook op zeer hoge aantallen: 220 miljoen gedode prooien per jaar, bestaand uit 137 miljoen zoogdieren, 65 miljoen vogels en 12 miljoen reptielen. Een recente studie komt voor alle Australische katten op 377 miljoen gedode vogels per jaar, ruim een miljoen – merendeels inheemse – vogels per dag.’

Vogelbescherming opmerkelijk stil
Ook gaat Bionieuws in op het feit dat er eigenlijk – buiten de Jagersvereniging – geen organisatie is die expliciet aangeeft dat verwilderde katten niet in de natuur thuishoren.

‘De website van Vogelbescherming is opmerkelijk stil over de zwerfkattenproblematiek. ‘Een zwaar ingezette campagne leidt vooral tot veel maatschappelijke weerstand en onrust’, erkent woordvoerder Chris-Jan van der Heijden. ‘We besteden liever op een positieve manier aandacht aan vogelbescherming .’

Lees het hele artikel op Bionieuws.nl

Seriemoordenaar op schoot
  • Delen:


Gerelateerd nieuws