Zon op
08:35
Zon onder
16:23
Nachtmodus
Foto: Michael Migos

Samenwerking voor bescherming weidevogels Midden-Delfland – www.wos.nl

Jachthouders, veehouders en vogelwachten in het Midden-Delflandgebied gaan nauwer met elkaar samenwerken om zo de teruggang in het aantal weidevogels in het gebied tegen te gaan. Dat hebben zij onlangs tijdens een gezamenlijke bijeenkomst besproken. “Deel wat je ziet”, aldus Jeroen Koorevaar, voorzitter wildbeheereenheid Delfland.

Het aantal weidevogels loopt al jaren terug. Dat heeft te maken met diverse landschappelijke- en maatschappelijke veranderingen en keuzes: laag waterpeil, vroege grasoogst, zwervende huisdieren en andere dieren als de vos en buizerd.

Koorevaar: “De contacten moeten minder anekdotisch en meer structureel worden. We hebben elkaar allemaal nodig.”

De verschillende partijen hadden al contact, maar volgens Koorevaar wordt nu gestreefd naar een betere verstandhouding. “De contacten moeten minder anekdotisch en meer structureel worden. We hebben elkaar allemaal nodig.” Afgesproken is nu om elkaar vaker en gestructureerder te treffen en kennis en ervaring te delen. Zo moet een boeren die last hebben van vossen, kraaien of katten bijvoorbeeld contact opnemen met de jager.


Factsheet toekomst voor weidevogels in Nederland

 

Zonder ingrijpende maatregelen is de grutto – onze nationale vogel en ‘koning van de weide’- in 2026 uitgestorven. Ook met de andere weidevogels in ons land gaat het erg slecht. Nederland heeft een internationale plicht om de weidevogels te beschermen: 70% van de wereldwijde populatie grutto’s broedt in ons land. Het verminderen van maaiverliezen en vergroten van de beschikbaarheid van leefgebieden zijn een verantwoordelijkheid van boeren, terreinbeherende organisaties en andere grondeigenaren. Op korte termijn is de landbouw niet te veranderen.  Jagers pleiten voor effectief samenwerken, voor meer jonge weidevogels: samen werken aan het behoud van onze weidevogels. Nu en in de toekomst.

>  Download de Factsheet toekomst voor weidevogels in Nederland

  • Delen:


Gerelateerd nieuws