Zon op
06:17
Zon onder
21:11
Nachtmodus
Foto: Robert-Jan Asselbergs

Rudmer Heerema (VVD) stelt schriftelijke vragen over jachtbeperkingen door de vogelgriep

Vragen van het Tweede Kamerlid Rudmer Heerema (VVD) aan de staatssecretaris van Economische Zaken over het bericht ‘Update vogelgriep: beperkingen jacht nog van kracht’. (ingezonden 28 november 2016)

1
Bent u bekend met het bericht ‘Update vogelgriep: beperkingen jacht nog van kracht’? 1)

2
Is de inperking van de jacht een Nederlandse maatregel of wordt deze ook in landen om ons heen toegepast? Indien het alleen een Nederlandse maatregel is, bent u bereid om er in Brussel voor te pleiten deze maatregel ook de andere EU-lidstaten te laten gelden, zeker nu in Duitsland de hoogpathogene vogelgriep zich steeds verder uitbreidt? Zo nee, waarom niet?

3
Wat is de reden dat er geen onderscheid gemaakt wordt tussen jacht in waterrijke gebieden en jacht in bosrijke gebieden?

4
Is er onderzoek beschikbaar waaruit blijkt dat inperkende maatregelen voor de jacht een positief effect hebben op het voorkomen van de verspreiding van vogelgriep? Zo ja, wilt u dit onderzoek met de Kamer delen?

1) https://www.jagersvereniging.nl/update-vogelgriep-beperkingen-jacht-nog-kracht/

  • Delen:


Gerelateerd nieuws