Zon op
05:28
Zon onder
21:57
Nachtmodus
Foto: Anoeska van Slegtenhorst

Rijk vergoedt deel van opleiding groene BOA’s

Van 1 tot en met 30 september 2016 kunnen alle werkgevers van groene BOA’s een aanvraag doen om een deel van de opleidingskosten en de kosten van e-herkenning te laten vergoeden. Samen met andere vertegenwoordigers van private groene werkgevers pleitte de Jagersvereniging er voor dat ook hun groene BOA’s voor deze vergoeding in aanmerking komen naast de BOA’s van sportvisser verenigingen, Natuurmonumenten, de Landschappen en particuliere eigenaren.

Oproep Jagersvereniging vindt gehoor bij ministeries
Al langer wordt aandacht gevraagd voor de problematiek in het buitengebied waarmee BOA’s zich geconfronteerd zien: overtredingen en misdrijven op het gebied van afvaldumping, stroperij en andere illegale praktijken raken steeds vaker de openbare orde en veiligheid. De roep om opgeleide toezichthouders in het buitengebied is groot. De Jagersvereniging is dan ook blij dat de ministeries van Economische Zaken en Veiligheid en Justitie aan haar oproep gehoor heeft gegeven.

Coordinatie bij Vereniging van Bos- en Natuureigenaren 
In 2016 stellen de ministeries € 125.000 beschikbaar, met de intentie dit te ook voor de vier jaren daarna te doen. De Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) zorgt er voor dat de vergoeding bij de werkgevers komt. Werkgevers kunnen vanaf 1 september tot uiterlijk 30 september een aanvraag indienen bij de VBNE via www.vbne.nl

Hoe werkt de BOA-regeling?
Hoe de BOA-regeling werkt en hoe de werkgever de aanvraag voor vergoeding moet indienen, kunt u lezen op de site van de VBNE, de Vereniging voor Bos- en Natuureigenaren. Let op: de link is vanaf 1 september actief. De volgorde van binnenkomst is NIET van belang: alle aanvragen die in deze periode binnen komen worden gelijk behandeld.

Vakblad Bos Natuur Landschap

Download het artikel 'Aanvragen vergoeding opleidingen groene BOA's'
  • Delen:


Gerelateerd nieuws