Zon op
06:20
Zon onder
21:07
Nachtmodus

Redactiecolumn – Contact

‘Als jagers niet jagen, praten ze wel over jagen.’ Die uitspraak ving ik een keer op en ik moet toegeven: dat is waar. Jager zijn, gaat verder dan een activiteit die je er even bij doet. Jager ben je dag en nacht en je leven lang. Door deze gedeelde passie raken jagers nooit uitgepraat. Door de verbondenheid die jagers met hun veld voelen, worden verschillen overbrugd. We kunnen dan ook met recht zeggen dat de groep Nederlandse jagers uit zeer diverse bloedgroepen is opgebouwd. En daar zijn we trots op!

Om het contact tussen jagers onderling en tussen jagers en de Jagers- vereniging te bevorderen, zijn wij volgend weekend weer prominent aanwezig op de Groene Dagen op landgoed Middachten in De Steeg. Jachtcursisten hebben een persoonlijke uitnodiging gekregen om het evenement gratis te bezoeken en leden krijgen € 2,50 korting op de entree. In deze Jager treft u een bijlage aan met de kortingsbon.

Gedurende drie dagen kunt u onze tent binnenlopen om te praten met vertegenwoordigers van het landelijk bestuur, de provinciale besturen, de Ledenraad, het bureau, de Commissie Junior Jagers en werkgroep Diana. Wij horen graag uw ideeën of maken een praatje met u. Voor de leden van onze Facebookgroep is er een speciale Meet & Greet in onze stand.

De bijna 300 WBE’s die lid zijn van de Jagersvereniging hebben wij op zaterdag 21 mei welkom geheten op de WBE-dag bij Dorhout Mees. Daar gingen bestuur en bureau met de bestuurders in gesprek over de stappen en acties die nodig zijn om de invoering van de Wet Natuurbescherming goed te laten verlopen. Gestart werd met een plenaire sessie over de juridische kanten van de wet, gevolgd door vijf workshops waar werd ingegaan op verschillende thema’s, variërend van biotoopverbetering tot FRS. Als vereniging hebben we die dag veel informatie ontvangen, die we direct kunnen aanwenden om WBE’s te ondersteunen in de noodzakelijke stappen. In deze Jager vindt u een kort verslag van deze dag en in een van de komende edities komen we er uitgebreid op terug. Zonder leden geen vereniging! Wij ontmoeten u allen dan ook graag op de Groene Dagen.

Noot van de redactie: deze column verscheen in nummer 8 van De Jager, die op 10 juni bij onze leden werd bezorgd.

Daan van Doorn

Voorzittter Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging


Gerelateerd nieuws