Zon op
05:27
Zon onder
21:45
Nachtmodus
Foto: Erik de Jonge

Red de grutto’s, dood de vossen? – Volkskrant

De Volkskrant van 5 maart 2018 besteedt aandacht aan het effect van predatie door de vos op het broedsucces van weidevogels. Journalist Pieter Hotse Smit gaat mee met jager Bjorn van der Veen op een bouwjacht waarbij de jachthond de vos uit z’n hol drijft en de vos geschoten kan worden. Deze week vindt in de Tweede Kamer het Algemeen Overleg Natuur plaats. In de aanloop daar naar toe vroeg de Jagersvereniging met een brief (‘Laat weidevogelmiljoenen maximaal renderen’) aandacht voor het effect van roofdieren op het broedsucces van weidevogels.

‘Het ‘afromen’ (in jagerstaal) van de vossenpopulatie in de winter krijgt steeds meer steun van natuurorganisaties. Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten staan in uitzonderlijke gevallen zelfs in hun natuurgebieden vossenjacht toe. De reden: de grutto en andere bedreigde weidevogels verdwijnen te vaak in vossenbekken. Deze week stuurt de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging een pleidooi naar de Tweede Kamer voor ruimere jachtmogelijkheden om de weidevogels te kunnen beschermen.

Omdat andere pogingen de vogels te beschermen falen, staat zelfs de Vogelbescherming met enige schroom achter de vossenjacht, bevestigt een woordvoerder. Ook bioloog en vossenexpert Jaap Mulder steunt de maatregel met tegenzin: ‘Ik kan me voorstellen dat men zo het laatste restje weidevogels wil redden’.’

Gruttonesten
Onderzoekers schatten dat de vos verantwoordelijk is voor een kwart van de leeggeroofde grutto-nesten. Tussen de 75 en 95% van de West-Europese gruttopopulatie broedt in Nederland, wat maakt dat Nederland een bijzondere verplichting heeft ten aanzien van deze soort.

Lees het hele artikel op Volkskrant.nl

Red de grutto's, dood de vossen?
  • Delen:


Gerelateerd nieuws