Zon op
06:17
Zon onder
21:11
Nachtmodus
Foto: Michael Migos

Red de Grutto! Maar hoe? – expertblog in Boerderij

De afgelopen dagen is veel rumoer ontstaan over de reddingsplannen voor de akker- en weidevogels in Nederland. Natuur- en soortenbeschermingsorganisaties zetten vooral in op verbetering van de leefomstandigheden voor de akker- en weidevogels. Ze zijn er in geslaagd om daar al 40 miljoen euro overheidssubsidie voor los te peuteren! Opvallend genoeg betekent deze ‘biotoopverbetering’ vooral dat de boeren hun grasland anders moeten gaan beheren. Ik heb nog niet precies gezien of en hoe die veertig miljoen euro dan bij de boeren terecht gaan komen, maar daar kan  LTO Nederland of Boerennatuur.nl vast wel antwoord op geven.

Wat ons – de Jagersvereniging – opviel, was dat de natuur- en soortenbeschermers met geen woord repten over het noodzakelijke beheer van roofdieren. Uit de praktijk en uit onderzoek blijkt dat vossen en kraaien de overlevingskansen van weidevogeleieren en -kuikens ernstig bedreigen. 57% van de nesten wordt door vossen leeggehaald, en dan bij voorkeur ’s nachts. Niets is zo frustrerend dan als boer je stinkende best doen voor optimale omstandigheden voor weidevogels, om vervolgens het resultaat van al je inspanningen in één nacht weggevreten te zien worden door de vos.

De Jagersvereniging heeft de handschoen opgepakt: wij pleiten voor effectief flankerend roofdierenbeheer. Want zonder beheer is biotoopverbetering dweilen met de kraan open.  Dat effectievere beheer bestaat inderdaad uit betere mogelijkheden om kraaien en vossen te bejagen. Kraaien mogen we nu bijvoorbeeld wel vangen in de kraaienvangkooi, maar onder de nieuwe Wet Natuurbescherming mogen we ze niet de nek omdraaien. Daarmee is de kraaienvangkooi een nutteloos middel geworden. Vossen mogen we volgens de Landelijke Vrijstellingsregeling overal en jaarrond bejagen, maar alleen overdag. En dan laten de vossen zich niet zien. We willen die Landelijke Vrijstellingsregeling uitgebreid hebben met nachtjacht, zodat we de vos kunnen bejagen wanneer hij ’s nachts op strooptocht gaat om de weidevogelnesten te plunderen. Een weidevogelbeheerplan zou volgens ons ook moeten kijken naar nest- en uitkijkmogelijkheden voor kraaien en roofvogels.

Zonder beter roofdierenbeheer zullen die veertig miljoen euro vooral heel duur vossenvoer blijken te zijn. Het feit dat de Jagersvereniging daar als enige organisatie aandacht vraagt voor het totaalplaatje wordt ons niet in dank afgenomen. Natuur- en soortenbeschermingsorganisaties en de Partij voor de Dieren lezen (bewust?) selectief en roepen daarna om het hardst dat de jagers het mis hebben. En dat terwijl onderzoek aantoont dat mét roofdierenbeheer de overlevingskans van grutto-eieren tot vliegvlugge vogels toeneemt van 1:25 naar 3:25, en met beheer plús biotoopverbetering zelfs naar 8:25. Landelijk dekkend effectiever roofdierenbeheer heeft dus ook positieve effecten op de akker- en weidevogels die toevallig niet in de geselecteerde weidevogelgebieden leven. En op andere diersoorten zoals de wilde eend. De Jagersvereniging pleit voor een én-én benadering: én de biotoop verbeteren, én de roofdieren beter beheren. Wij hopen dat ook de natuur- en soortenbeschermers die bredere blik willen delen.

Laurens Hoedemaker

Directeur Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging

Verder lezen in de Boerderij

Boerderij.nl
  • Delen:


Gerelateerd nieuws